Pobierz PDF

LOGISTYKA

Sukces będący efektem pasji i ciężkiej pracy
Vesta Polska jest międzynarodową fi rmą logistyczną, która świadczy usługi dla wielu światowych i lokalnych producentów oraz spółek handlowych. O drodze firmy do sukcesu, jej dalszych planach oraz sytuacji rynku TSL mówią: prezes zarządu Vesta Polska Witalij Rudnicki, dyrektor handlowy Krzysztof Frątkiewicz i kierownik transportu Rafał Batorowicz.

Coraz gorsze perspektywy globalnego handlu
Barometr Globalnego Handlu DHL jednoznacznie pokazuje, że konflikt Stanów Zjednoczonych z Chinami negatywnie wpływa na światowy handel. Największe straty spośród wszystkich krajów, które obejmuje indeks GTB (Global Trade Barometer) odnotowały Stany Zjednoczone zaliczając spadek perspektyw handlowych aż o 11 punktów procentowych. Wyniki te odczuwają firmy logistyczne.

Ciągłe zmiany w obsłudze logistycznej branży spożywczej
Rosnąca konkurencja dotycząca podstawowej działalności realizowanej przez producentów żywności powoduje, że polskie firmy coraz częściej decydują się na outsourcing usług. W obecnej sytuacji rynkowej, przy zbliżonych jakościowo i cenowo produktach, coraz częściej elementem kształtującym przewagę konkurencyjną jest właśnie serwis logistyczny.

Więcej niż oczekuje klient
Obsługa branży spożywczej jest trudniejsza niż by się wydawało, zwłaszcza w ostnich latach, kiedy odbiorcy wymagają coraz większej dekonsolidacji przesyłek, lepszej jakości obsługi, czy krótszego czasu dostawy. O tym wszystkim mówią: Agnieszka Jóźwiak, Contract Logistics Director i Tomasz Ładzikowski, dyrektor produktu FTL w Hellmann Worldwide Logistics Polska.

LOGISTYKA TECHNOLOGIA

Innowacje poprawiające komfort pracy
Pojazdy do przemierzania magazynów i ergoszkielety, które dbają o zdrowie pracownika – to ostatnie innowacje technologiczne w FM Logistic.

Wpływ nowych technologii na rozwój logistyki i Przemysłu 4.0
W jaki sposób robotyka wpływa na wydajność operacji logistycznych? Czy internet rzeczy odegra znaczącą rolę w rozwoju branży? Na te i inne pytania dotyczące rewolucji w transporcie i logistyce oraz nowych technologii dla Przemysłu 4.0 odpowiadają eksperci. Thierry Almès, Senior Innovation Manager z GEFCO oraz Vincent Champain, President, GE Digital Services Europe & General Manager w GE Digital oceniają rozwój Przemysłu 4.0 i nowoczesnych technologii stosowanych w logistyce.

Bramy na specjalne zamówienie dla największego warsztatu kolejowego w Niemczech
Firma DB Regio Bayern postawiła na niezawodność produktów firmy Efafl ex – specjalizującej się w produkcji bram szybkobieżnych.

Identyfikacja europalety. Część 2
Poprzednie artykuły (ostatni zamieszczony w maju 2019 r.) dały nam wiedzę o pochodzeniu i historii europalety, a także rozpoczęły cykl stanowiący podstawę do szkolenia „Identyfikacja europalet”. Czym jest owo szkolenie i jaki jest jego cel?

SYSTEMY IT

Czy twoja logistyka jest elastyczna? Elastyczność systemu WMS w centrum logistycznym
Rozwiązania dostosowane do wykorzystywanej infrastruktury magazynowej to priorytet dla firm logistycznych. Kierownicy projektów dobierają proporcję pomiędzy budżetem projektu i możliwościami technologicznym, jakie mogą mieć zastosowanie w magazynie. Jednym z ważniejszych kryteriów dla prowadzonych analiz jest elastyczność logistyki i jej odwzorowanie w systemie WMS.

POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Najlepsza pierwsza połowa roku w historii Polski
Rozwój rynku magazynowego w Polsce nie zwalnia tempa. Jak informuje nas firma doradcza BNP Paribas Real Estate, w ciągu pięciu lat urósł on o 100%. To najdynamiczniej rozwijający się sektor nieruchomości w Polsce. A rekordowa, nowa podaż oraz ogromy wolumen projektów w budowie pokazują, że na razie rynek nie zamierza zwalniać.

PRAWO

Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Stan techniczny pojazdu jest jednym z tych aspektów, na jaki większość służb szczególnie zwraca uwagę. Zwłaszcza, gdy dany pojazd brał udział w kolizji lub wypadku drogowym. Jest to jeden z powodów, dla których Senat w dniu 12 lipca br. przyjął ustawę o zmianie zapisów znajdujących się w dwóch ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz transporcie drogowym.

Brak zapłaty za fracht. Kary dla nierzetelnych zleceniodawców
Problem z brakiem płatności jest problemem powszechnym. Jednak wydaje się, że w transporcie kłopot ten jest podwójnie skomplikowany ze względu na specyfikę jaką charakteryzuje się owa branża. Jednak ustawodawcy wyposażają firmy w pewien oręż, który może pomóc w walce z nieuczciwymi kontrahentami.

Zmiany dotyczące terminów płatności. Walka z tzw. „zatorami płatniczymi”
W Sejmie prowadzone były ostatnio prace nad zmianą prawa w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Po burzliwych dyskusjach projekt ustawy – po 3 czytaniach w Sejmie oraz poprawkach Senatu – trafił do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Finansów Publicznych, które przyjęły poprawki Senatu, a prezydent podpisał ustawę. Na czym polegają proponowane przez parlament zmiany i jakie będą mieć znaczenie dla przedsiębiorców, którzy borykają się z opóźnieniami ze strony dłużników w regulowaniu zobowiązań finansowych?

TRANSPORT DROGOWY

Kto nie płaci myta w Niemczech
Zwolnieniu z niemieckiego myta podlegają tylko pojazdy, w których udział gazu ziemnego w normalnej pracy przeważa nad innym używanym paliwem. BAG (Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego) doprecyzował treść ustawy, która zwalnia z opłat drogowych za przejazd po drogach federalnych samochody z napędem alternatywnym.

Dane z tachografu – zadbaj, żeby je mieć!
Dane z tachografu cyfrowego są nam niezbędne z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest kontrola ITD. Jednak informacje uzyskane z odczytu są również przydatne dla celów przedsiębiorstwa, aby samodzielnie weryfi kować czy nasi kierowcy jeżdżą prawidłowo i nie dokonują naruszeń. O czym należy pamiętać dokonując odczytów i jak robić to poprawnie? – wyjaśnimy w naszym artykule.

Co Smart APP Tracking ma wspólnego ze świeżymi pomidorami na Twoim stole?
Jak TBX Logistics usprawnił swoje działania dzięki integracji telematyki z TIMOCOM Smart APP Tracking.

Największy beneficjent
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Przyznane środki zostały rozliczone w ponad 56-procentach.

TRANSPORT INTERMODALNY

Czekając na zmiany
Po rekordowych wynikach w ubiegłym roku, kolejowe przewozy intermodalne nie tracą dobrego tempa. Z wyników opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK), wynika, że od stycznia do marca 2019 r. przewoźnicy przetransportowali ok 333 tys. sztuk jednostek, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W jednostkach TEU wzrost ten wyniósł 504 tysięcy, czyli o 20% więcej niż przed rokiem.

Kiedy rozwiązaniem jest transport intermodal
Fracht FWO Polska jest operatorem logistycznym, który świadczy kompleksowe usługi z zakresu transportu, w tym intermodalnego krajowego i międzynarodowego. Wśród oferowanych przez firmę rozwiązań transportowych znajdują się dostawy drogą morską ładunków pełnokontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL) oraz serwis kolejowy między Europą a Chinami.

TRANSPORT WODNY

Po drugiej stronie portu
Pierwsze pół roku okazało się znakomite, jeśli chodzi o portowe przeładunki kontenerów. Łącznie, we wszystkich naszych portach, było ich ponad półtora miliona TEU, a licząc w sztukach – prawie 890 tysięcy. Był to wynik o prawie 9% lepszy od ubiegłorocznego, a w liczbach, o ponad 55,5 tys. sztuk kontenerów, czyli 122 tysiące TEU większy (patrz: tabele 1. i 2.). Poziom miliona TEU osiągnięty został już w kwietniu, co daje nadzieję na wynik 3 mln na koniec roku.

TRANSPORT KOLEJOWY

Nadzieja w „górce”
Pierwszą połowę bieżącego roku Grupa PKP Cargo, jak większość kolejowych przewoźników towarowych w Polsce, raczej nie zaliczy do zbyt udanych. W okresie styczeń-czerwiec 2019 rynek kolejowego frachtu odnotował spadek przewozów, w ujęciu rok do roku, zarówno pod względem masy towarowej i wykonanej pracy przewozowej o 5,2%. Łącznie przewieziono 117,1 ton ładunków, a wykonana praca przewozowa wyniosła 27,6 mld tkm. W statystyce tej na PKP Cargo przypadło 50,0 mln ton towarów (spadek o7,8%) i 12,6 mld tkm (spadek o 10,4%).

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA

Na podobnym poziomie jak przed rokiem
W pierwszej połowie 2019 r., jak podano na konferencji ZPL, dynamicznie rozwijał się aktywny portfel branży leasingowej. Wartość aktualnie trwających kontraktów wynosi 157,1 mld zł, czyli jest o 15% wyższa niż przed rokiem (dane na koniec czerwca 2019 r.). Jednak wartości nowych umów podpisanych od stycznia‚ do końca czerwca zanotowała niewielki spadek (–0,6%) r/r, przy łączonym fi nansowaniu nowych kontraktów na poziomie 38,7 mld zł.