Pobierz PDF

W najnowszym numerze TSL Biznes

Logistyka

Globalnie, ale z polskiej perspektywy.
Wojciech Sienicki od września 2018 r. jest dyrektorem zarządzającym Kuehne + Nagel w Polsce. Z firmą związany jest od wielu lat – w styczniu 2011 r. objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za Dział Spedycji Drogowej i Kolejowej w Polsce, który następnie przekształcono w Dział Spedycji Drogowej. Wojciech Sienicki kierował nim do czasu powołania na obecne stanowisko.

Farmacja – kosztowna i trudna branża
Obsługa branży medycznej i farmaceutycznej jest niezwykle wymagająca, co związane jest nie tylko z koniecznością przestrzegania ściśle określonych temperatur, ale z oczekiwaniem producentów, że operator logistyczny weźmie odpowiedzialność za całą operację logistyczną i doskonale zorganizuje wszystkie jej etapy. Do tego jakość obsługi powinna być jak najwyższa, bo wpływa na zdrowie i życie ludzi. Ale już nie koszty.

Outsourcing monitoringu temperatury w branży farmaceutycznej
Współpraca firmy Blulog z Thermolabo
Do najważniejszych obowiązków osób zajmujących się transportem, przechowywaniem, zabezpieczeniem farmaceutyków w łańcuchu logistycznym, należy utrzymanie ich w odpowiednich warunkach. Nawet niewielkie wykroczenie poza wskazane w przepisach zakresy temperatur może spowodować obniżenie bądź utratę skuteczności terapeutycznej
medykamentów.

Logistyka – technologia

5 technologii, które zobaczymy w fabrykach przyszłości
Świat zmienia się na naszych oczach, a tempo technologicznego rozwoju bije kolejne rekordy. Od złożenia patentu na żarówkę przez Thomasa Edisona minęło zaledwie 139 lat. W tym krótkim okresie powstało więcej przełomowych wynalazków niż w całym minionym tysiącleciu.

Eksploatacja w trybie ciągłej pracy zapewnia stały przepływ towarów
Bramy szybkobieżne Efaflex gwarantują sprawną logistykę w nowej hurtowni napojów
Szybkobieżne bramy spiralne EFA-SST-L Premium, które trafiły do hal firmy Lisa Mai Getränke GmbH & Co. KG w Bayreuth, muszą otwierać się około 150-200 razy dziennie. Daje to łącznie co najmniej 50 000 cykli otwierania rocznie.

Raben zagląda w przyszłość
Cyfryzacja i digitalizacja wkraczają obecnie we wszystkie procesy logistyczne, transportowe i dystrybucyjne. Każdy z elementów szeroko komentowanej i interpretowanej Rewolucji Przemysłowej 4.0, czyli BigData, Internet of Things, automatyka i robotyka, dotyczące czynności magazynowych, już niebawem odegrają znaczącą rolę w rozwoju branży TSL.

Firmy transportowe i logistyczne w obliczu coraz większych wyzwań na rynku
Raport KPMG International pt. „Transport tracker. Global transport – market trends and views”
Firmy transportowe i logistyczne stoją przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi z konkurencji i zmian zachodzących na rynku. Automatyzacja i cyfryzacja procesów będą nadal kontynuowane, tymczasem oczekiwania konsumentów będą wciąż rosły. Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), Big Data, a także technologia blockchain mogą być odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku.

Gorący temat – zmiany i innowacje
Idea przygotowywania się do tego, co przyniesie przyszłość na stałe zagościła w sektorze logistycznym. W branży nieruchomości gorącym tematem są zmiany i innowacje, w tym blockchain, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i robotyka, które są obowiązkowymi zagadnieniami poruszanymi na każdym spotkaniu.

Systemy IT

Blockchain zmienia globalne łańcuchy dostaw
Grupa Fracht, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu, rozpoczęła współpracę z CargoX, dostawcą innowacyjnego rozwiązania opartego na platformie blockchain – Smart Bill of Lading. Dzięki temu spółki Grupy Fracht i ich klienci mogą korzystać z inteligentnych systemów do obsługi konosamentów w transporcie morskim.

System GS1 staje się powszechny w ochronie zdrowia
Coraz więcej firm przekonuje się o tym, że dzięki standardom GS1 współpraca z partnerami biznesowymi jest bardziej efektywna, a łańcuch dostaw staje się konkurencyjny w stosunku do innych. Korzyści te sprawiają, że standardów używa już ponad milion przedsiębiorstw w wielu sektorach, w tym transportu i logistyki, chemicznym, zaawansowanych technologii i dla towarów szybko rotujących, a także ochrony zdrowia.

Transport kolejowy

Przetargowe kłopoty PLK
Pierwsze sygnały o opóźnieniach w realizacji inwestycji modernizacyjnych na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe zaczęły się pojawiać blisko rok temu. Towarzyszyło im zahamowanie rozstrzygania przetargów czy ich unieważnianie ze względu na coraz większą lukę między wartością kwot przeznaczanych przez PLK na dany projekt a wielkością ofert zgłaszanych przez firmy startujące do przetargu. Zdarzało się, że wykonawcy przekraczali kosztorysy zarządcy infrastruktury nawet o ponad 100%.

Transport drogowy

Jest sporo, będzie jeszcze więcej
Obecna sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce liczy 3730,7 km (1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych). Długość dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA wynosi 17 650 km, natomiast we wszystkich zarządach jest 19 400 km. W postępowaniach przetargowych jest 11 zadań o łącznej długości 119,5 km, a w realizacji 113 o długości 1425,6 km.

Zielone światło dla cyfryzacji branży transportowej
Zgodnie z danymi Eurostatu, w 2017 r. największy udział w drogowym transporcie towarów w Unii Europejskiej miała Polska. ZMPD uściśla, że po Europie jeździ średnio ok. 200 tys. ciężarówek z Polski. Przewozy drogowe to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Mimo to, niewiele polskich przedsiębiorstw wdraża nowe technologie.

Prawo

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Stan techniczny pojazdów pod kontrolą
Przed nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym za negatywny wynik kontroli stanu technicznego przewoźnikowi nie groziły żadne sankcje. Jednak od 3 września 2018 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów ten stan rzeczy uległ istotnej zmianie.

Niestabilne i skomplikowane prawo największą bolączką sektora MŚP
Większość firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozytywnie postrzega warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju. Jednak muszą one stawiać czoła także wielu wyzwaniom. Największym problemem w ocenie przedsiębiorców są: zmienność prawa oraz skomplikowane i niejasno sformułowane przepisy. Jednocześnie, tylko 8,6% MŚP ma własny dział prawny lub prawnika w firmie. To pięta achillesowa niedużych firm – takie wnioski płyną z badania D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., zrealizowanego we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych.

Heski Sąd Finansowy wstrzymuje kontrolę w sprawie MiLoG
Postanowieniem z dnia 07.11.2018 (sygn.akt.: 7 V 476/18) Heski Sąd Finansowy w Gießen wstrzymał kontrolę polskiego przedsiębiorstwa przewozowego, prowadzoną w sprawie przestrzegania ustawy o płacy minimalnej, przez główny urząd celny w Gießen. Urząd, który zarejestrował pobyt kierowcy ww. przewoźnika w okolicy jednej z niemieckich restauracji przy autostradzie, na trasie międzynarodowego przewozu z wyładunkiem w Niemczech, a następnie zażądał od jego pracodawcy wydania dokumentacji płacowej pracownika celem weryfikacji pod kątem przestrzegania przepisów o niemieckiej płacy minimalnej.