TSL Biznes 05/2017
Pobierz PDF

W najnowszym numerze TSL Biznes

Logistyka

Z jak najkrótszym czasem dostawy
Zdaniem logistyków branża FMCG jest jedną z najbardziej wymagających. Zakres jej obsługi logistycznej jest wyjątkowo szeroki, gdyż wolumen obsługiwanych produktów jest bardzo duży i różnorodny cenowo, a wymagania poszczególnych grup skrajnie różne. Jednak zawsze szczególnie ważny jest jak najkrótszy czas dostawy.

Coraz większe oczekiwania klientów
Firmy kurierskie o globalnym zasięgu działają podobnie jak operatorzy logistyczni, gdyż obsługują te same branże, ale w nieco innym zakresie. Na przykład UPS zajmuje się m.in. branżą FMCG. Czy spotyka się z tymi samymi problemami co firmy logistyczne? – TSL Biznes pyta Norberta Kręcickiego, dyrektora marketingu UPS Polska.

 

 

Kierunek Daleki Wschód

Należy otwierać się na rynki azjatyckie
Azja, zwłaszcza Chiny, pełnią coraz większą rolę w naszej wymianie handlowej. W jakim kierunku rozwija się ta współpraca i jaki ma wpływ na rozwój branży TSL? – na pytania naszego miesięcznika odpowiada Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, wcześniej wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki.

Nowy Jedwabny Szlak
Jedwabny Szlak niemal od zarania dziejów, dokładnie od III wieku p.n.e., był chińskim „oknem na świat”, najważniejszym traktem łączącym Państwo Środka z Bliskim Wschodem i Europą. Przez setki lat przemieszczały się na nim karawany kupców, którzy oprócz jedwabiu transportowali także inne towary, tworząc oprócz kontaktów handlowych, podstawy wzajemnej wymiany kulturowej i naukowej. W połowie XVII w., kiedy uruchomiono morskie połączenie Europy z Chinami, ten pradawny, lądowy szlak komunikacyjny zaczął jednak coraz bardziej tracić na znaczeniu, przekształcając się w jedną z wielu azjatyckich tras komunikacyjnych.

DHL Global Forwarding n– lider usług transportu kolejowego z Azji
Wymiana handlowa pomiędzy Europą a Chinami dynamicznie rośnie. W ostatnim roku łączny wolumen przewiezionych towarów pomiędzy tymi rejonami świata wyniósł 17 mln TEU. Z tego, ponad 99% dostaw odbywało się drogą morską. Jednak na znaczeniu bardzo szybko zyskuje transport kolejowy z i do Chin.

Z wykorzystaniem terminala SPEDCONT
Współpracę w zakresie drobnicy na trasie Chiny – Europa – Chiny intensywnie rozwija PEKAES. Jeszcze 3 lata temu terminal SPEDCONT w Łodzi, spółki należącej do Grupy PEKAES, obsługiwał jeden taki transport kolejowy tygodniowo.

Rozwój Dachser w regionie Azji i Pacyfiku
Łańcuchy dostaw z krajów Azji do Polski są długie i złożone, dlatego ich sprawna organizacja bywa wyzwaniem nawet dla dużych rynkowych graczy. Sprawdza się tutaj współpraca z doświadczonym operatorem logistycznym, zwłaszcza z takim, który tak jak Dachser posiada własne oddziały w danym kraju.

 

Transport drogowy

Czas na europejski kompromis
Coraz więcej państw Unii Europejskiej na swoim terenie wprowadza obowiązek minimalnego wynagrodzenia dla pracowników delegowanych, również dla tych, którzy jedynie przejeżdżają przez ich państwo. Wprowadzenie płacy minimalnej sprawia, że delegowanie pracowników za granicę jest coraz mniej opłacalne i trudniejsze. Coraz częściej w sferze publicznej słychać wypowiedzi, że sytuację tę należy rozwiązać biorąc pod uwagę zarówno racje pracodawców jak i krajów UE.

System bezpieczeństwa platformy transportowej
Według badań specjalistów, jednymi z najbardziej obciążonych długoterminowymi zaległościami sektorów gospodarki w Polsce są transport i budownictwo. Transport notuje opóźnienia w płatnościach sięgające nawet 113 dni, podczas gdy średnia dla wszystkich sektorów w 2016 r. wyniosła 51,5 dni.

Rabaty do 200 rubli na stacjach Gazpromneft w sieci DKV
Wraz z dołączeniem do sieci DKV 1200 stacji Gazprom przewoźnicy po raz pierwszy mogą liczyć na bardzo konkurencyjne ceny paliw na Wschodzie, ale w standardzie rozliczeń zachodnioeuropejskich. Upusty sięgają najczęściej 200 rubli za każde 100 litrów zakupionego paliwa.

Odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu

TSL Biznes 05/2017TSL Biznes 05/2017Polska od wielu lat jest w czołówce transportu międzynarodowego. Rodzimi przewoźnicy dysponują jedną z największych flot w Europie i wykonują pracę przewozową dla wielu firm spedycyjnych. W naszym kraju rynek transportowy wyróżnia profesjonalizm i wyjątkowa konkurencyjność cen.

 

Transport intermodalny

Żegluga układa się na nowo
W światowej żegludze liniowej nastąpiło wielkie „przemeblowanie”. Najwięksi armatorzy kontenerowi świata dokonali kolejnego przegrupowania, w wyniku którego, w miejsce czterech dotychczasowych, powstały trzy wielkie alianse: „Ocean Alliance” (CMA CGM, China Cosco Shipping Corp., Evergreen, OOCL); „THE Alliance” (Hapag-Lloyd z UASC, K-Line, MOL, NYK,
Yang Ming); „2M” (Maersk Line, MSC).

Efektywna sieć transportowa
Zapewnienie stabilnych warunków rozwoju, a co za tym idzie stałej wysokości stawek dostępu do infrastruktury kolejowej oraz utrzymanie ulgi intermodalnej przynajmniej w perspektywie
pięciu lat – to postulaty przewoźników kolejowych, które padły w trakcie V Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2017. Impreza odbyła się 13 kwietnia w AmberExpo w Gdańsku.

Rekordowy intermodal
Tym razem sprawdziły się optymistyczne prognozy dotyczące tempa rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. Po bardzo udanych trzech kwartałach, w całym 2016 r. odnotowano rekordowe wyniki. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, masa przewiezionych towarów wyniosła 12,8 mln t, o około 23,5% więcej niż w roku poprzednim, natomiast praca przewozowa kształtowała się na poziomie 4,4 mld tkm, co oznaczało wzrost o 19,4%. Udział transportu intermodalnego na rynku przewozów kolejowych, mierzony masą ładunków, osiągnął poziom 5,8%, a według wykonanej pracy przewozowej – 8,8%.

Samskip rozwija sieć multimodalnych połączeń w Europie Środkowo-Wschodniej
Wolumeny na długodystansowych połączeniach kolejowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które do tej pory związane były z transportem drogowym,
sukcesywnie rozwija Samskip.

 

Edukacja

Kształcenie na coraz wyższym poziomie
Z edukacją jest coraz gorzej, gdyż pokolenie, które teraz zaczyna studia nie ma wystarczającej wiedzy i nie jest przygotowane do funkcjonowania w obecnym otoczeniu gospodarczym.
Do tego model edukacji nadal jest w fazie zmian, lecz nic pozytywnego z tego nie wynika. W konsekwencji młodych ludzi trzeba uczyć na studiach pisania, a to nie jest zadaniem studiów
– tak rok temu o absolwentach szkół średnich, którzy podejmują studia mówiła prof. Halina Brdulak z SGH. Czy podobnego zdania jest Ireneusz Fechner, kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki
z siedzibą w Poznaniu?

 

Powierzchnie magazynowe

Nadal tendencje rozwojowe
Mimo tego, że rok 2016 był bogaty w niesprzyjające gospodarce wydarzenia polityczne, nie przerwało to dobrej passy na rynku nieruchomości. Czy i obecny będzie równie dobry? O prognozę pokusił się Dirk Sosef, dyrektor Działu Badań i Strategii Prologis w Europie.

Większa ekspansja P3
Bardziej dynamiczny rozwój we wszystkich 11 krajach, w których obecne jest już P3, w tym w Polsce – takie są plany na najbliższe miesiące mającego już 15 lat tego właściciela, dewelopera oraz zarządcy nieruchomości logistycznych, który na naszym rynku pojawił się 10 lat temu.

 

Prawo

Za co zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają z polis OCP?
Zawarcie umowy ubezpieczenia OCP jest sposobem na zabezpieczanie się przed skutkami szkód oraz przeniesienie na zakład ubezpieczeń ciężaru ich pokrywania. Tanie polisy nie gwarantują jednak dostatecznej ochrony, co ubezpieczyciele skutecznie wykorzystują i często odmawiają odszkodowań. Istnieje jednak kategoria szkód, za które zakłady ubezpieczeń nie ponoszą odpowiedzialności. Jakie są to szkody? Kiedy odmawianie odszkodowań ma prawne uzasadnienie? Dlaczego polisa OCP nie zawsze gwarantuje pokrycie szkód, którymi przewoźnicy są obciążani?

Analiza i rozliczanie kierowców… w pigułce… cz. 5
Na łamach miesięcznika TSL Biznes przybliżamy Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców oraz rozliczania ich składników wynagrodzeń. W dzisiejszym artykule przypomnimy podstawowe zasady czasu jazdy i przerw oraz odpoczynków dziennych w kontekście planowanych zmian, które mają być opublikowane przez Komisję Europejską pod koniec maja.

Zmiany w ewidencjonowaniu przedsiębiorców transportu drogowego
W 2009 r. Parlament Europejski i Rada wydały rozporządzenie nr 1071/2009. Ideą rozporządzenia było zharmonizowanie europejskiego rynku transportowego.

 

Wydarzenia

TRANSPORTEX i LOGISTEX już za nami
W dniach 26 i 27 kwietnia, w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX oraz Salon Logistyki i Magazynowania
LOGISTEX. W trakcie obu imprez nie zabrakło licznych spotkań i wydarzeń branżowych o charakterze seminaryjno-konferencyjnym.