Pobierz PDF

W najnowszym numerze TSL Biznes

Logistyka

Pełna paleta usług to już niemal konieczność
Branża odzieżowa w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, a perspektywy na następne 8-10 lat zakładają dalsze wzrosty. W chwili obecnej nasz kraj z rynkiem o wartości około 10-12 mld USD plasuje się w pierwszej dziesiątce wśród krajów UE oraz pod koniec trzeciej dziesiątki wśród wszystkich państw świata. Duża dynamika oraz specyfika branży wymusza niejako outsourcing całości, bądź choć części łańcucha dostaw. O roli firm logistycznych w tej branży mówi Damian Kołata, Senior Business Development Manager w FIEGE.

Obsługa branży fashion to duże przedsięwzięcie
Obsługa logistyczna branży odzieżowej niesie ze sobą wiele wyzwań i różni się w zależności od kanału sprzedaży i skali projektu fashion. Projekty logistyczne dla fashion ciężko integrować w ramach magazynów typu multiuser dla innych branż, ponieważ warunki składowania ubrań powinny minimalizować możliwość zakurzenia, zawilgocenia czy też przejęcia obcych zapachów. Najczęściej są to projekty dedykowane z niestandardowymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla tej branży.

Ekskluzywne marki bez transformacji mogą zniknąć z rynku
Luksusowe marki, w tym Gucci, Ralph Lauren aby stawić czoła rosnącej konkurencji zmieniają strategię i rezygnują z produkcji skupionej na działaniach sezonowych. Czują oni na sobie oddech takich firm jak np. hiszpańska Zara, która wypuszcza nowe produkty do pięciu razy szybciej. By zachować konkurencyjność ekskluzywni producenci rozpoczęli proces dogłębnej cyfrowej transformacji, wdrażając technologie mające przyspieszyć i zoptymalizować produkcję.

Mimo rozwoju technologii, wciąż najważniejsi są ludzie
Branża odzieżowa jest różnorodna. Mali producenci działający na lokalnych rynkach oraz ekskluzywne domy mody potrzebują innego zakresu opieki i obsługi niż producenci najpopularniejszej wśród konsumentów fast fashion. O tych różnicach i ich konsekwencjach mówi Jadwiga Żurek, dyrektor ds. sprzedaży w Arvato SCM Solutions w Polsce.

Ciągłe poszukiwanie optymalnych rozwiązań
Azja jest miejscem, gdzie szyje się większość ubrań trafiających na nasz rynek. Ich dostarczeniem do Europy zajmują się operatorzy logistyczni. O tym, z jakimi wyzwaniami muszą sobie poradzić – mówi Bartosz Wilczyński Ocean Business Development Manager w DB Schenker.

Silne powiązanie z branżą e-commerce
Klienci UPS prowadzą działalność w wielu branżach, włączając w to sektory: farmaceutyczny, high-tech, przemysłowy, e-handlu, retail, a także odzieżowy. Każda z nich ma swoje specyficzne potrzeby w zakresie transportu i obchodzenia się z przesyłkami, ale zawsze nadrzędnym celem pozostaje uproszczenie i zsynchronizowanie procesów biznesowych klientów.

Co roku kilkuprocentowe wzrosty
Rok 2017 był wyjątkowy dla FM Logistic, chociażby z powodu obchodów 50. rocznicy powstania tej rodzinnej firmy. Tu warto podkreślić, że przez cały czas istnienia utrzymuje ona ten sam status prawny. Nie spoczęła jednak na laurach i dalej rozwijała działalność, o czym mówiono na konferencji podsumowującej miniony rok.

Logistyka – technologia

Najszybsze bramy i zabytkowa stylizacja
W centrum specjalistycznym Bauhaus w Monachium-Freimann zamontowano nowoczesne bramy szybkobieżne Efaflex, które wkomponowano w zabytkową elewację przemysłową.

RX20 – flagowiec STILL-a w nowej odsłonie
Zaprezentowana w 2005 roku seria elektrycznych wózków widłowych RX20 niosła kilka rewolucyjnych rozwiązań i okazała się hitem sprzedażowym firmy STILL. W ciągu 13 lat wyprodukowano ponad 80 tys. egzemplarzy tej serii. Teraz przyszedł czas na głęboką modernizację flagowego produktu, zapewniającą mu jeszcze lepszą wydajność, ergonomię i precyzję pracy

Finansowanie i ubezpieczenia

Wyniki gospodarcze sprzyjają branży leasingowej
Jak co roku w styczniu, Związek Polskiego Leasingu oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, organizacje reprezentujące polski sektor leasingowy, podsumowały miniony rok. Prelegenci nie kryli zadowolenia z wyników. Branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł, a jej dynamika wyniosła 15,7% rok do roku.

Istotne zmiany w rachunkowości dla części firm
Od 1 stycznia 2019 r. spółki raportujące oraz sporządzające sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów (MSR/MSSF) zacznie obowiązywać nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) dotyczący leasingu. Według szacunków wpłynie on na mniej niż 1 na 100 europejskich firm.

Rozwiązania kreujące rynek
Leasing niezmiennie pozostaje, obok kredytu, najpopularniejszym źródłem finansowania inwestycji, w tym w znaczącym stopniu w obszarze transportu ciężkiego, będąc jednocześnie jedną z głównych gałęzi gospodarki.

Transport intermodalny

W dobrym tempie
Podczas gdy kolejowe przewozy towarowe starały się w 2017 r. nadrobić straty poniesione w latach poprzednich, segment przewozów intermodalnych konsekwentnie pnie się w górę, zwiększając swój udział w rynku kolejowym zarówno pod względem masy ładunków, jaki i wykonanej pracy przewozowej. Wskaźniki te, według ostatnich danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) za trzy kwartały 2017 r., wyniosły odpowiednio – 6,10% i 9,89%.

Będzie ciaśniej i wolniej
Poza miastami nadmorskimi, niewielka jest chyba świadomość, jak wielkie ilości ładunków i związanego z nimi ruchu transportowego generują porty. Są to miliony ton różnego rodzaju towarów miesięcznie oraz tysiące ciężarówek i wagonów dziennie, które tłoczą się na terenie portów i na prowadzących do nich ulicach miast, drogach i szlakach kolejowych.

Transport drogowy

Co będzie z transportem drogowym po brexicie?
Dwie skrajne opinie dominowały podczas międzynarodowej konferencji „Brexit – konsekwencje dla transportu drogowego”, zorganizowanej 2 lutego przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Część uczestników przedstawiała czarne scenariusze dotyczące przyszłości przewozów drogowych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, inni koncentrowali się na konieczności wprowadzenia jak najbardziej łagodnych regulacji przez obie strony „rozwodu”. Tych drugich było mniej

Pierwszy odcinek Via Baltica
30 stycznia podlaski oddział GDDKiA zawarł umowę z hiszpańską firmą Rubau, o wartości 479,1 mln zł, na budowę blisko 20-kilometrowego odcinka do Śniadowa przed Łomżą. Teraz prowadzi tędy droga wojewódzka nr 677.

Wynagradzanie kierowców a dokumentacja wewnątrzzakładowa
Jakich form wynagradzania kierowców przedsiębiorca nie powinien stosować? Jaką rolę w prawidłowym wynagradzaniu pełni dokumentacja wewnątrzzakładowa w firmie transportowej?

Nowoczesna giełda transportowa ułatwia i automatyzuje pracę
Giełdy transportowe oferują różne sposoby wystawiania ładunków. Niewiele z nich natomiast dostarcza rozwiązania, które znacznie ułatwiają i automatyzują pracę. Duża ilość telefonów, kontakty na komunikatorach oraz maile, które trzeba wysłać, aby pozyskać przewoźnika, angażują spedytorów i zleceniodawców oraz wymagają dużych nakładów czasu. Automatyzacja pracy poprzez wykorzystanie systemów IT, pozwala na skrócenie komunikacji między zleceniodawcą a firmą transportową.

DKV Euro Service odzyskuje dla klientów podatek akcyzowy od paliw mineralnych
Firmy tankujące na terenie Włoch, Francji, Belgii, Węgier, Hiszpanii i Słowenii mogą teraz odzyskać z pomocą DKV akcyzę, którą obłożone są oleje mineralne. Warunkiem jest zakup paliwa na kartę i jednoznaczne przyporządkowanie tankowania do danego pojazdu.

Warto pomyśleć o transporcie krajowym
Go Logis, polska firma spedycyjna o zasięgu międzynarodowym, w 2018 r. stawia na rozwój usług spedycji krajowej i planuje w pierwszym półroczu rozszerzenie oferty o transport cysternami do przewozu płynnych artykułów spożywczych i chemicznych oraz gazów.

Prawo

Rok 2018 – rokiem wyzwań związanych z RODO
25 maja 2018 r. zacznie być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Stanowi ono kompleksową regulację, która ma na celu zrewolucjonizowanie zakresu obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, a ponadto w swym pierwotnym założeniu ma stworzyć lepszą perspektywę dla ochrony danych osobowych.

Przekroczenie czasu pracy kierowcy. Jak uniknąć kar?
Korek, wypadek, brak miejsc na parkingu – jak często spotykasz się z takimi problemami w trasie? Niestety tego typu zdarzenia mają bezpośredni wpływ na czas pracy kierowcy. Przepisy mówią jasno i w jednoznaczny sposób określają maksymalny możliwy czas jazdy. A co w przypadku sytuacji losowych? Wtedy z pomocą przychodzi nam rozporządzenie 561/2006, a dokładnie artykuł 12. Jakie daje nam możliwości?

Polski transport kwitnie.
Dlaczego profesjonalne wsparcie jest koniecznością?
Polska branża przewozowa rozwija się w szybkim tempie, mimo coraz surowszych przepisów i kolejnych barier biurokratycznych zarówno w kraju jak i zagranicą. Nadążanie za ciągłymi zmianami i radzenie sobie z ogromem formalności staje się coraz trudniejsze, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. To świetny moment, by powierzyć uciążliwe formalności jednej z największych polskich kancelarii transportowych – MaWo Group – i skupić się na rozwijaniu firmy oraz wykorzystaniu dobrej koniunktury na unijnym rynku.