Miesięcznik TSL Biznes kierujemy do wszystkich osób, profesjonalnie związanych z branżą TSL, zarówno budujących ofertę tej branży, jak i korzystających z jej usług. Nasi czytelnicy to osoby stale poszukujące nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, pozwalających obniżać koszty i podwyższać jakość w dziedzinie transportu i logistyki.

TSL Biznes kierujemy w szczególności do dyrektorów, kierowników, menedżerów oraz specjalistów logistyki i transportu w firmach sektora produkcyjnego, handlowego i dystrybucyjnego. Miesięcznik przekazujemy też bezpośrednio właścicielom i kierownikom firm transportowych, przewoźnikom oraz spedytorom, a także operatorom logistycznym i firmom kurierskim. Nasze czasopismo kierujemy też do dostawców rozwiązań i usług dla branży TSL, zwłaszcza do producentów, dystrybutorów i serwisantów taboru i sprzętu transportowego, wszelkiego wyposażenia magazynowego, systemów IT itp.

Szerokie dotarcie do odbiorców zapewnimy dzięki miesięcznemu cyklowi wydawniczemu, podwyższonemu do 11 000 egzemplarzy nakładowi i niewygórowanej cenie oraz licznym kanałom dystrybucji, w tym bezpłatnej wysyłce dedykowanej do wyselekcjonowanych grup odbiorców oraz bezpłatnej prenumeracie elektronicznej.

Zapraszamy do współpracy marketingowej i prezentacji oferty usługi i produktów na łamach TSL Biznes. Liczymy na to, że dostrzegą Państwo w nas interesującego partnera do współpracy.

Naszą dewizą we współpracy jest elastyczność oraz reagowanie na potrzeby rynku i oczekiwania naszych czytelników. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy, które pozwolą spełnić Państwa oczekiwania i potrzeby. Więcej szczegółów w naszej ofercie reklamowej

Wersja polska
Oferta TSL-Biznes

English version
TSL-Biznes offer

Wersja polska
Oferta Truck&Van

English version
Truck&Van offer

 

Redaktor naczelny i wydawca
Mirosław Ganiec
502 532 575
m.ganiec@tsl-biznes.pl
Prenumerata
tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57
prenumerata@tsl-biznes.pl
Reklama
reklama@tsl-biznes.pl
Dział reklamy
Krystyna Koch
k.koch@tsl-biznes.pl
tel. 515 444 589
tel. bezp. 22 205 09 35
Marcin Marczuk
m.marczuk@tsl-biznes.pl
tel. 513 432 305
tel. 22 213 88 28
Jarosław Dynek
j.dynek@tsl-biznes.pl
tel. 694 725 118
tel. 22 213 88 28