Studio Magazyn WMS.net jest programem przeznaczonym dla firm produkcyjnych, handlowych oraz operatorów logistycznych. SoftwareStudio jako producent programów może dostosować je do potrzeb klientów. Zarówno w trakcie jak i po wdrożeniu programy można modyfikować w zakresie menu zestawień, wydruków, formularzy dopisania, czy edycji oraz dodania funkcjonalności.

 

 

 

 

Przykładem dostosowania programów do klienta SoftwareStudio jest sposób filtracji kartotek i zestawień dokumentów magazynowych. Podstawową wersją filtracji i jednocześnie bazową są dodatkowe pola w kolumnach. Pola takie umożliwiają wpisanie ciągu znaków, czy podanie daty. Uzupełnienie pola spowoduje przeszukanie rekordów i wyświetlenie tych, które zawierają podany ciąg znaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy klient wymaga bardziej rozbudowanego sposobu wyszukiwania rekordów przygotowana została druga, bardziej zaawansowana metoda filtracji danych. W wypadku zastosowania filtracji zaawansowanej pod nazwą kolumny nie znajdziemy pola do wpisania ciągu znaków. W celu nałożenia filtru należy najechać na nazwę kolumny i użyć przycisku myszy. Wyświetlane zostanie wtedy menu pozwalające na sortowanie oraz filtracje.

Sama filtracja umożliwia nałożenie warunków pokazujące wiersze, którymi są:

• NIE USTAWIONE – brak określenia warunku filtrowania;
• RÓWNY – filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków;
• RÓŻNY OD – Filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanego znaku lub ciągu znaków;
• ROZPOCZYNA SIĘ – filtrowanie umożliwiające wpisanie ciągu znaków od których ma się zaczynać szukany rekord;
• KOŃCZY SIĘ – filtrowanie umożliwiające wpisanie ciągu znaków które są ostatnimi znakami szukanego rekordu;
• ZAWIERA –Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków;
• NIE ZAWIERAJĄCY –Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków;
• BRAK – filtrowanie pustych pól;
• JEST –Filtrowanie niepustych wartości;
• PUSTE – filtrowanie pól pustych;
• NIE PUSTE – filtrowanie pól niepustych.

Aplikacje magazynową można dostosować do danego wdrożenia i potrzeb.
Oprogramowanie magazynowe WMS.net dostępne online w chmurze prywatnej SoftwareStudio lub instalowane na serwerach klienta. Dostęp przez przeglądarkę Internetową oraz terminale mobilne tzw. “kolektory danych” z systemem Android.

SoftwareStudio zostało założone w 2008 roku przez grupę doświadczonych programistów i wdrożeniowców systemów informatycznych. Tworząc je przyjęliśmy ambitny plan dostarczania na rynek nowoczesnych i bezkonkurencyjnych rozwiązań informatycznych dla firm, stosując technologie, jakich inni jeszcze nie wykorzystywali w aplikacjach bazodanowych, jednocześnie wciąż je rozwijając. Zapraszamy do zapoznania się z programami w wersji demonstracyjnej na stronie demo.softwarestudio.com.pl

 Paweł Tyszkiewicz