Transporeon Group zorganizował konferencję dla właścicieli ładunków. Tematem konferencji były rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów logistycznych. Przy okazji spotkania porozmawialiśmy z Daniilem Klyuchnikovem, Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży Transporeon w Europie Wschodniej.

 

Jakie problemy istnieją dziś we współpracy logistycznej między firmami produkcyjnymi a transportowymi? Co oferuje Transporeon, aby pomóc je rozwiązywać?

Nie mówiłbym o problemach. Wolę mówić o wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie rynek transportowy. Wyzwania w tej branży możemy podzielić na 4 kluczowe grupy. Pierwsza grupa dotyczy pustych przebiegów. Szacuje się, że około 15% ciężarówek w całej Europie jeździ pustych. Jest to problem wydajności przewoźnika, ale ta kwestia wpływa także na wydajność załadowcy.

Druga sfera dotyczy transparentności w łańcuchu dostaw. Wiele firm używa wciąż różnorodnych narzędzi w komunikacji biznesowej: wiadomości e-mail, telefonów, faksów, arkuszy kalkulacyjnych. Powoduje to bałagan w danych i praktycznie uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek analiz. Tymczasem jeśli nie mamy żadnych analiz, nie mamy obrazu całości naszego biznesu. Jeśli nie mamy obrazu całości, nie wiemy, jak rozwiązać dany problem. Często nawet nie umiemy nazwać problemów, czy określić, z czego dany problem wynika.

Trzeci obszar jest związany jest z oknami czasowymi. Zgodnie z naszymi obserwacjami każda ciężarówka przeciętnie czeka 90 minut na załadunek i rozładunek. Oznacza to stratę czasu, pieniędzy i zmniejsza wydajność.

Do tego należy brać pod uwagę związek sektora transportu ze wzrostem gospodarczym kraju czy regionu. Niekiedy sektor transportu rośnie szybciej, niż wynosi wzrost gospodarczy – to z jednej strony. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć o unijnych regulacjach, które sztucznie ograniczają wydajność firm transportowych – na przykład zakaz noclegów w kabinach. Ten zakaz pośrednio wpływa na to, że kierowcy z Europy Wschodniej starają się opuścić Europę Zachodnią w piątek i wrócić w poniedziałek. Tak więc tworzy się sztuczne, zewnętrzne uwarunkowania które zmniejszają wydajność.

Transporeon, jest to globalna sieć, która łączy przedsiębiorstwa przemysłowe z firmami transportowymi.
Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w optymalizację procesów całego łańcucha dostaw. Koncentrujemy się na 4 kluczowych obszarach procesów logistycznych. Pierwszy dotyczy pozyskiwania przewoźnika. Drugim jest realizacja transportu, czyli gdy zlecamy transport, czy to poprzez aukcję na giełdzie, czy bezpośrednio u przewoźnika. Następny jest związany z transparentnością. Klienci potrzebują wiedzieć, gdzie w danej chwili jest ciężarówka i jaki jest przewidywany czas przybycia. Ostatnie, ale także ważne zagadnienie dotyczy analityki. Firmy wysyłające ładunki mają dużo danych, które pochodzą z różnych miejsc – z fabryk A, B, C, z magazynów itd. I tu potrzebny jest jednolity system, aby na ich podstawie wiedzieć, co działa dobrze, a jakie parametry warto zmienić. Na przykład dany przewoźnik otrzymuje zlecenie, ale nie wykonuje go w terminie lub podstawia za mało pojazdów. Warto wiedzieć, gdzie powstaje problem.

Podsumowując, Transporeon jest jak wieża kontrolna, która umożliwia klientom kontrolowanie wszystkich procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

– Jakie firmy w branży logistycznej mogą najbardziej skorzystać z rozwiązań Transporeon?

Transporeon dostarcza wartościowych rozwiązań zarówno dla firm produkcyjnych, jak i dla przewoźników. Jeśli chodzi o załadowców, pracujemy dla bardzo różnych branż. Jeśli spojrzymy na listę 500 największych firm na świecie i z tej listy wykreślimy sektor finansowy i bankowy – to spośród pozostałych firm większość to nasi obecni klienci. Mówiąc o przewoźnikach, mamy największą na świecie bazę danych przewoźników, która liczy około 65 tysięcy firm. W tym około 10% bazy przewoźników do firmy polskie. To duża liczba i załadowcy z Polski mogą wiele skorzystać dzięki tej liczbie przewoźników. Jesteśmy gotowi pomagać załadowcom odnosić korzyści z liczby i jakości przewoźników w Polsce.
Dla przewoźników jest to również bardzo korzystne. Główną korzyścią jest to, że oszczędzają pieniądze, jeśli unikają pustych przebiegów. Tak więc Transporeon zarówno załadowcom, jak i przewoźnikom przynosi rozwiązania, które dają duży krok naprzód w rozwoju.

– Dlaczego warto digitalizować łańcuch dostaw?

Odpowiedź jest prosta. W biznesie liczą się 2 rzeczy: czas i pieniądze. Każda firma, która myśli o swojej skuteczności, zwraca uwagę na wyniki finansowe, stopę wzrostu, budowanie przewagi konkurencyjnej i dalsze wskaźniki. To jest powód, dla którego warto digitalizować. Dlatego Transporeon przynosi korzyści, ponieważ pomaga klientom oszczędzać czas i pieniądze.