W programie magazynowym od SoftwareStudio  możliwe jest rozliczanie kosztów. WMS.net umożliwia uzupełnianie informacji dotyczących usług wykonanych dla danego kontrahenta podczas przyjmowania, przechowywania oraz wydawania towaru np. przepakowanie, schładzanie czy streczowanie. Usługa taka musi znajdować się w kartotece usług i być aktywna. Co jest usługą definiowane jest przez właściciela programu. Rekord w kartotece usług posiada informacje dotyczące nazwy usługi, jej jednostkowej ceny oraz waluty.

Użycie pozycji menu Rozliczenie kosztów powoduje wyświetlenie submenu pozwalające otworzyć zestawienia rozliczenia kosztów i rozliczenia kosztów bufor. Po użyciu polecenia bufor wyświetlona zostaje tabela i polecenia związane z dopisaniem rozliczenia, dopisaniem wg oddziału oraz edycji istniejącego już rekordu, który jest zaznaczony przez użytkownika.

Czynnościami które należy wykonać podczas dopisania jest wybór kontrahenta, podanie daty rozliczenia oraz dat początku okresu rozliczeniowego i jego końca, a następnie dopisać

W wersji demonstracyjnej, aby potwierdzić rozliczenie należy zaznaczyć rekord edytować go i zapisać. W wersji demo zaproponowany został taki sposób zapisywania rozliczania kosztów, dla uniknięcia błędów naliczania opłat i możliwości ich weryfikacji przed zatwierdzeniem.

ROLA KLIENT

Dopisanie rozliczenia kosztów dla kontrahenta spowoduje wyświetlenie jej w roli dedykowanej dla Państwa kontrahenta. Takie udostępnianie zestawienia rozliczenia kosztów jest informacją dla klienta co składa się na kwotę wystawionej faktury. Program Magazyn WMS.net jest narzędziem umożliwiającym organizowanie i zarządzanie działalnością magazynów składowania. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej programu znajdującej się pod adresem http://demo.softwarestudio.com.pl.

Paweł Tyszkiewicz