Kto może odzyskać Myto ?
Myto może odzyskać każdy przewoźnik, niezależnie czy usługi transportowe były prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki kapitałowej lub osobowej. Zwrotu można domagać się każdy, kto opłacił myto. Zwrot opłaty drogowej nie jest automatyczny.

Jaką kwotę zwrotu myta można otrzymać ?
Państwo Niemieckie jest zobowiązane do zwrotu kwoty odpowiadającej 3,8% lub 6% wysokości uiszczonej opłaty drogowej. Maut, zgodnie z dyrektywą 1999/62 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, mógł uwzględniać wyłącznie koszty infrastruktury, koszty budowy, eksploatacji, utrzymania i rozwoju danej sieci infrastruktury drogowej, tymczasem Niemiecka opłata drogowa uwzględniała również koszty utrzymania policji drogowej.

Dlaczego można odzyskać część myta ?
Opłatę drogową w Niemczech można odzyskać ponieważ w dniu 28 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-321/19 stwierdzając że sposób naliczania wysokości myta przez Niemcy był nie zgodny z obowiązującą dyrektywą.

Jak odzyskać zapłacone opłaty drogowe ?
Należy wszcząć postępowanie administracyjne o zwrot opłaty. Postępowanie można prowadzić samemu lub skorzystać z pomocy Kancelarii Transportowej Legaltrans, która za pośrednictwem Niemieckiego oddziału od 6 miesięcy pilotowała sprawę oraz przygotowywała się do obsługi Polskich Przewoźników w tym zakresie.

Zadzwoń
+48 791 694 777
+48 531 560 930
+48 531 560 920

Aby rozpocząć postępowanie proszę o kontakt telefoniczny.
Zastrzegamy możliwość odmowy obsługi po przekroczeniu określonego pułapu chętnych.

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS Sp. z o.o.
www.kt-legaltrans.pl
kancelaria@kt-legaltrans.pl