Czy paleta drewniana jest rzeczywiście tańsza w użyciu od palet plastikowych? Jakie są zalety palet z tworzywa sztucznego? Czy długość „życia” palety jest proporcjo­nalna do jej ceny? Te pytania zadaje sobie zapewne wielu menedżerów firm, w których na co dzień używa się palet. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista.

W pierwszej chwili zakup plastikowych produktów stereotypowo kojarzy się z wyższą ceną i – co za tym idzie – bardziej kosztowną inwestycją. Jednak czy w dłuższej perspektywie użytkowania naprawdę tak jest? Warto wziąć pod uwagę kilka argumentów, bardzo często pomijanych podczas analizy kosztów, a stawiających plastikową paletę w dużo korzystniejszym świetle. Weryfikacja wydatków podczas procesu eksploatacji pokazuje bowiem, że koszt użytkowania palet drewnianych już po roku zrównuje się z ceną zakupu ich plastikowych odpowiedników.

1. Naprawy i utylizacja

Ten kto używa palet drewnianych w magazynie czy hali produkcyjnej doskonale wie. jak dużą ilość śmieci one generują. Odpadające drzazgi, gwoździe czy wręcz większe kawałki palet zmuszają do ciągłego sprzątania i niezliczonych napraw. Z kolei dla produktów, których naprawić się już nie da, trzeba wygospo­darować miejsce do składowania lub też je utylizować. Wszystkie te czynności związane z utrzymaniem jakości palety drewnianej, należy uwzględniać w okresie eksploatacji. Doświadczenie pokazuje jednak, że bardzo często nie prowadzi się żadnej analizy kosztowej, dzięki której możnaby poznać rzeczywistą skalę związanych z tym wydatków.

2. Koszt użytkowania palet drewnianych już po roku zrównuje się z ceną zakupu plastikowych

Poniższy wykres ilustruje porównanie kosztów używania 3 palet:

  1. Palety drewnianej, suszonej, o wymiarze Euro 1200×800, certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach wilgotnych, na zewnątrz.

  2.  Palety drewnianej, suszonej, o wymiarze Euro 1200×800 certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach suchych,

 Palety o wymiarze Euro 1200×800 wykonanej z tworzywa sztucznego.

Test wykazał, że paleta nr 1 wymagała pierwszych napraw już po sześciu miesiącach użytkowania, szczególnie w okresie dużych zmian tempera­tur w ciągu doby (wilgoć i mróz osłabiają paletę). Wzrost kosztów eksploatacji palety plastikowej (nr 3) w czasie wynika tylko z założenia, iż paleta bę­dzie myta po wykonaniu określonej liczby cykli.

Po pierwszym roku koszt używania palety drewnia­nej zrównał się z ceną zakupu palety z tworzy­wa sztucznego. Po tym okresie koszt zakupu pale­ty drewnianej nie jest już tak atrakcyjny.

3. Higiena i czyszczenie

Palety plastikowe są dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości i eliminowaniu drobnoustrojów i bakterii. Bez przeszkód można je myć i dezynfekować, a przez to skutecznie eliminować ryzyko pojawienia się pleśni. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przemyśle spożywczym, który nakłada bardzo rygorystyczne wymagania w tym względzie. Szczególnie zalecane dla tej branży są palety higieniczne o całkowicie zamkniętej powierzchni, bez zewnętrznego ożebrowania z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wystarczy je umyć, by spełniały określone wymagania. Palety drewniane trzeba natomiast poddawać dodatkowej obróbce termicznej lub chemicznej, co zwiększa koszty ich użytkowania. Użycie palet zanieczyszczonych skutkuje z kolei bardzo kosztownymi konsekwencjami epidemiologicznymi.

4. Wykorzystanie w automatycznych magazynach

Wykorzystanie palet drewnianych w coraz bardziej popularnych magazynach automatycznych i centrach dystrybucyjnych bardzo często zakłóca pracę przenośnika (lub innego urządzenia), który może zostać uszkodzony przez kawałek drewna. Wszelkie przestoje linii transportowych lub urządzeń to w konsekwencji znaczące koszty i wydłużenie czasu realizacji zlecenia.

5. Długość życia

Trwałość palety plastikowej jest dość powszechnie znana, natomiast trwałość palety drewnianej bywa czasami sztucznie wydłużana. Doświadczenie pokazuje, że paleta z tworzywa „żyje” co najmniej 10 lat. Paleta z drewna natomiast rzadko wytrzymuje bez naprawy jeden rok.

6. Utylizacja a ekologia

Nie należy zapomnieć też o tym, co dzieje się z paletą, kiedy nie nadaje się już do dalszego użytku. Paleta plastikowa nie staje się, jak drewniana, bezużytecznym odpadem, który zaśmieca środowisko. Wręcz przeciwnie, w 100% można ją przetworzyć i użyć do produkcji nowych palet lub innych wyrobów z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie palet z tworzywa sztucznego często oznacza zmianę przyzwyczajeń i standardów w logistyce. Potrzeba jeszcze czasu, aby drewnianą paletę całkowicie zastąpiła jej plastikowa odpowiedniczka. Warto jednak już dziś przyjrzeć się dokładniej kosztom eksploatacji, ponieważ jak widać w dłuższej perspektywie opłacalność palet drewnianych wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Korzystając z plastikowych odpowiedników zyskujemy produkt posiadający stałą tarę, który posłuży przez wiele lat, będzie bardziej higieniczny w użyciu, a w codziennej eksploatacji przysporzy mniej problemów.