Już 16-17 kwietnia w Sosnowcu odbędzie się 11 edycja Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA, jest to największe wiosenne wydarzenie dla branży w południowej Polsce. Dzięki połączeniu ekspozycji targowej z bogatym programem wydarzeń towarzyszących SilesiaKOMUNIKACJA stała się ugruntowaną platformą wymiany poglądów i doświadczeń na temat transportu publicznego. Targi od lat wspierają najważniejsze firmy przewozowe i instytucje branżowe z terenu województwa śląskiego.

Targom Transportu Publicznego towarzyszyć będą Targi Transportu Turystycznego SilesiaCOACHEXPO oraz Salon Wyposażenia Warsztatów MotoSerwis Expo.

Pierwszego dnia targów, tj. 16 kwietnia odbędzie się Konferencja pt. „Transport Niskoemisyjny w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – Infrastruktura na rzecz elektromobilności” organizowana przez PKM Gliwice, PKM Tychy oraz Expo Silesia. Patronat nad wydarzeniem objęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. W ramach Konferencji poruszona zostanie m.in. tematyka organizacji transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, aktualnego stanu rozwoju programu „Bezemisyjny Transport Publiczny” realizowanego przez NCBR oraz rozwoju infrastruktury i technologii niezbędnych do wdrożenia elektromobilności. Omówione zostaną także tematy dotyczące baterii, stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych. Zwieńczeniem konferencji będzie debata „Gazomobilność – alternatywne spojrzenie na transport niskoemisyjny”, w ramach której zostaną omówione doświadczenia przedsiębiorstw komunikacyjnych związane z wprowadzeniem i rozwojem transportu opartego o paliwo gazowe.

Równolegle odbędą się Targi Transportu i Spedycji TRANSPORTEX. To wydarzenie jest doskonałą okazją do przedstawienia swojej oferty i pochwalenia się osiągnięciami, idealnym miejscem do pozyskania nowych kontaktów biznesowych, a także daje możliwość zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i usług transportowych.

16 kwietnia w ramach targów zapraszamy na Konferencję “Zmiany w Transporcie – 2019” organizowaną we współpracy z Kancelarią Transportową KOBEN.

Podczas konferencji będzie można poznać aktualne zmiany w prawie transportowym dotyczące transportu drogowego w szerokim tego słowa znaczeniu, podyskutować z uczestnikami i prelegentami. Służby kontrolne odpowiedzą na nurtujące pytania, będzie można pozyskać wartościowe kontakty, podzielić się własnymi doświadczeniami, co może stanowić podstawę do wypracowania rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w samym przedsiębiorstwie. Na stoiskach eksperckich będzie można uzyskać bezpłatne porady od specjalistów, praktyków, którzy pomogą w problematycznych kwestiach związanych z transportem drogowym i prowadzeniem firmy transportowej czy spedycyjnej.

Natomiast drugiego dnia targów – 17 kwietnia – odbędzie się Konferencja Polskiej Unii Transportu, na której zostaną poruszone tematy najnowszych przepisów i związanych z nimi zagrożeniami dla kierowców oraz właścicieli i zarządzających firmami transportowymi. Konferencji towarzyszyć będzie strefa bezpośrednich korzyści dla przedsiębiorców zorganizowana dzięki współpracy z Polską Unią Transportu. Będzie można również skorzystać z porad prawnych i konsultacji.

Aglomeracja śląska to wielki węzeł komunikacyjny – nie tylko drogowy, ale również kolejowy. To właśnie tu – na skrzyżowaniu autostrad A4 i A1 – północ-południe i wschód-zachód, występuje znacząca wymiana towarowa. Można tu też zauważyć pokaźny ruch tranzytowy o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Województwo śląskie ze względu na doskonałe skomunikowanie leży w obszarze dużego zainteresowania najemców oraz deweloperów logistycznych. Wszystkie te czynniki powodują, iż firmy dystrybucyjne postrzegają nasz region jako bazę logistyczno-transportową obsługującą nie tylko Polskę, ale również Państwa ościenne. Świetna infrastruktura drogowa zapewnia zatem łatwą dostępność olbrzymiej liczby 8 milionów potencjalnych klientów.