Brak terminowych płatności za wykonywane usługi transportowe to jedna z największych bolączek niezwykle utrudniających funkcjonowanie przewoźników nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W dobie kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się Covid-19 taki proceder jest szczególnie uciążliwy i może prowadzić do upadłości setek, a może nawet tysięcy przedsiębiorstw transportowych. Szczególnie, że ponad 90% są to firmy małe, nie posiadające dużej zdolności finansowej.

Dlatego też związek pracodawców „Transport i Logistyka Polska” zwrócił się z apelem do największych europejskich graczy udostępniających tzw. „giełdy transportowe”, aby byli szczególnie uczuleni na nieuczciwe firmy korzystające z ich usług. Wspólnymi siłami możemy skutecznie walczyć z tego typu patologią i eliminować z rynku tych, którzy szukają jedynie własnego zarobku i nie mają w swoich planach biznesowych uwzględnionego zamiaru terminowego wywiązywania się z płatności za wykonywane na ich rzecz usługi transportowe.

Nie ustajemy w działaniach mających na celu prawidłowe i zdrowe funkcjonowanie rynku transportowego zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Tylko uczciwa konkurencja i wywiązywanie się z podejmowanych zobowiązań może to zagwarantować.

Treść apelu: https://tlp.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/transport-platform-appeal.pdf

 

Transport i Logistyka Polska (TLP)