Programy typu WMS (Warehouse Management System) wspomagają obsługę magazynów wysokiego składowania, zapewniając kontrolę nad ilością oraz lokalizacją asortymentu. W programie od SoftwareStudio przewidziana jest rola „klient”, która jest przeznaczona dla kontrahentów magazynu. Funkcja ta daje dostęp do konta, które mając ograniczone uprawnienia umożliwia przeglądanie i zarządzanie własnymi zasobami każdemu klientowi magazynu.

Klient WMS daje kontrahentowi pewne mozliwości zarządzania asortymentem. Możliwe jest więc zapisanie zlecenia przyjęcia zewnętrznego ZPZ oraz przeglądanie zgłoszonych jako bufor i zrealizowanych przyjęć zewnętrznych PZ, przyjęć zewnętrznych bezpośrednich PZB oraz przychodów wewnętrznych PW w przypadku przeniesienia asortymentu klienta pomiędzy magazynami. Takie same możliwości, jak przy Przyjęciach, klient ma przy Wydaniach z magazynu.
Ważną częścią w roli „klient” jest możliwość sprawdzenia kosztów bieżących nałożonych na kontrahenta przez obsługę magazynu na podstawie wykonanych czynności. Inną istotną funkcjonalnością jest wspomniane na początku zestawienie produktów kontrahenta z wyszczególnieniem ich lokalizacji składowania oraz datami produkcji i ważności oraz numerami partii.

WMS.net, w tym rola „klient”, może być personalizowany i modyfikowany zgodnie z wymogami postawionymi przez Państwa firmę.

Program Magazyn WMS.net jest narzędziem umożliwiającym organizowanie i zarządzanie działalnością magazynów składowania. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej programu znajdującej się pod adresem http://demo.softwarestudio.com.pl.

Autor: Paweł Tyszkiewicz