Regały wspornikowe to jeden z trzech (obok regałów półkowych i paletowych) podstawowych typów regałów magazynowych, stosowanych w procesach intralogistycznych.

Regały wspornikowe (nazywane również dłużycowymi, wysięgnikowymi lub wsporczymi) stosowane są do składowania tych towarów, których ze względu na długość, nie można przechowywać na regałach półkowych lub paletowych.

Cechą wspólną regałów półkowych i paletowych jest ich ramowa konstrukcja, tworzona przez powtarzający się układ pionowych ram i poziomych belek. Ramy zbudowane są z dwóch słupów połączonych ze sobą stężeniami, tworzących konstrukcję kratownicową. Pola składowania w regałach półkowych i paletowych ograniczone są więc z czterech stron: z góry i dołu – belkami, a z lewej i prawej – ramami. Szerokość gniazda paletowego (długość belki) zazwyczaj nie przekracza 3600 mm, a więc składowanie dłuższych elementów na regałach ramowych jest niemożliwe.

Regały wspornikowe zbudowane są z powtarzających się układów pojedynczych pionowych słupów i przymocowanych do nich poziomych wsporników. Brak przednich słupów nośnych sprawia, że pole składowania na regale wspornikowym jest ograniczone tylko z góry i dołu. Dzięki temu na wspornikach można bez problemu umieścić asortyment o praktycznie dowolnej długości.

Rodzaje regałów wspornikowych

Regały wspornikowe oferowane są w wielu różnych odmianach i konfiguracjach. Najpopularniejszym kryterium podziału jest wyszczególnienie na regały statyczne i mobilne. Statyczne regały wspornikowe są na stałe zakotwione do podłoża, a więc nie zmieniają swojego położenia w trakcie procesów logistycznych. Mobilne regały wspornikowe poruszają się po wmontowanych w posadzkę szynach. Aby dostać się do danej jednostki ładunkowej, operator musi przesunąć cały blok regałowy i utworzyć tym samym alejkę z dostępem do ładunku.

Regały wspornikowe dobrze sprawdzają się w instalacjach zewnętrznych. Aby uchronić składowany asortyment przed opadami atmosferycznymi, regał taki można wyposażyć w zadaszenie. Elementy konstrukcyjne regału w takim przypadku nie są malowane, ale poddawane cynkowaniu, co zabezpiecza je przed korozją.

Regały wspornikowe mogą być instalowane jako konstrukcje wolnostojące i nośne. W tym drugim przypadku, regał stanowi podporę dla dachu i ścian zewnętrznej hali magazynowej. Rozwiązanie takie pozwala na szybkie i tanie utworzenie dodatkowej przestrzeni składowania, bez zakłócania bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Regały wspornikowe produkuje się w wersji jednostronnej (wsporniki zamontowane tylko z jednej strony słupa) oraz dwustronnej (wsporniki instalowane z obu stron słupa). Rozróżnienie to pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni składowania – regały jednostronne ustawia się zazwyczaj przy ścianach magazynu, a dwustronne w pozostałych częściach obiektu.

Zastosowania regałów wspornikowych

Zakup regałów wspornikowych jest zasadny ekonomicznie w tych przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się lub produkuje asortyment o znacznych gabarytach. Z tego też względu, ten rodzaj regałów magazynowych cieszy się wyjątkową popularnością w następujących branżach:

  • Metalurgicznej (składowanie rur, profili stalowych lub aluminiowych, prętów, arkuszy blach, płaskowników),
  • Automotive (przechowywanie części karoserii samochodowych),
  • Stolarskiej i meblarskiej (magazynowanie belek, desek, tarcicy, płyt wiórowych, płyt drewnopochodnych oraz gotowych mebli).