Globalne zmiany gospodarcze, jakie obserwujemy w ostatnim czasie, ciągły postęp technologiczny oraz rozwój nowych modeli biznesowych napędzają zmiany w globalnym łańcuchu dostaw, logistyce i transporcie. Innowacyjne technologie takie jak automatyzacja, autonomiczność, elektrombilność, analizy Big Data, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość są przyczyną procesu przekształcania łańcucha dostaw i usług logistycznych, dzięki czemu cały sektor może zaoferować alternatywne modele biznesowe.

Za sprawą wspomnianych zmian cały segment transportujący i magazynujący towary poczynając od dostawców usług logistycznych aż po klientów końcowych, będzie dotknięty ewolucją. Powyższe zagadnienie było tematem dyskusji podczas wspólnie zorganizowanego przez Frost & Sullivan i kancelarię prawną DLA Piper spotkania, które miało miejsce 27 listopada 2018.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Ivana Kondratenko, Konsultanta działu Mobility w firmie doradczej Frost & Sullivan, który przedstawił główne kierunki rozwoju branży transportu i logistyki. Podczas prezentacji dokonano analizy światowych trendów technologicznych i gospodarczych, mających wpływ na przyszłość branży wraz z przykładami najlepszych praktyk innowacyjnych rozwiązań biznesowych optymalizujących procesy logistyczno-transportowe.

Jak zaznaczył Kodratenko: „Wśród kluczowych trendów, zmieniających oblicze branży logistycznej, znacząca jest powszechna automatyzacja procesów magazynowych. Wykorzystanie robotów w magazynach skutkuje kilkukrotnemu skróceniu procesów realizacji zamówień, zwiększa bezpieczeństwo w przestrzeni magazynowej oraz pomaga zwalczyć problem niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowników.” Jednym z przykładów skutecznego zastosowania automatyzacji w magazynach są rozwiązania Amazon Robotics w firmie Amazon, które to firma wykorzystuje również w Polsce. W nowoczesnym i jednym z najbardziej technologicznie zaawansowanym magazynie Amazon w Kołbaskowie pod Szczecinem 3 tys. robotów pracuje obok tysiąca ludzi, codziennie wysyłając 400 tys. przesyłek do europejskich konsumentów.

Kolejnym znaczącym trendem oddziałującym w szczególności na segment transportu jest elektromobilność. W dobie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących ochrony środowiska na terenie UE, mających na celu zmniejszenie emisji CO2 oraz NOx, transport samochodowy będzie musiał sprostać licznym wyzwaniom. Coraz więcej miast europejskich wprowadza strefy niskoemisyjne, gdzie zakaz wjazdu mają najbardziej zanieczyszczające powietrze pojazdy.

„W kontekście regulacji prawnych oraz potencjalnych kar finansowych za naruszenie regulacji środowiskowych, jak również wskutek obniżenia cen baterii, oczekuje się, że całkowity koszt użytkowania ciężarówek elektrycznych będzie bardziej konkurencyjny względem pojazdów konwencjonalnych już w perspektywie najbliższych lat,” – podkreślił w swoim wystąpieniu Kondratenko.

W sektorze transportu warto oczekiwać zatem pierwszeństwa w elektryfikacji pojazdów dostawczych, czyli transportu dla dystrybucji lokalnej na potrzeby logistyki miejskiej, gdzie potrzebna jest mniejsza ładowność oraz szybkość i ekologiczność łańcucha dostaw. W drugiej kolejności nastąpi przejście na napędy alternatywne również pojazdów do transportu krajowego oraz międzynarodowego.

W ramach 2. sesji adw. Paweł Matej z kancelarii prawnej DLA Piper przedstawił prezentację dotyczącą odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej w świetle zmian w branży logistycznej. W prezentacji ujęto najważniejsze wyzwania prawne, jakie czekają branżę logistyczną, a także dostępne instrumenty, za pomocą których możliwe jest zarządzanie powstałym ryzykiem prawnym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branż logistycznej, transportowej oraz leasingowej.