Nowy sprzęt skróci czas usuwania awarii i poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Do końca 2021 roku maszyny specjalistyczne trafią do zespołów technicznych PLK na terenie całego kraju.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Dzięki niej PLK zakupi sprzęt wykorzystywany m.in. do prac interwencyjnych, awaryjnych i diagnostycznych. Nowe wyposażenie zapewni regularność, punktualność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Specjalistyczne urządzenia pozwolą na ciągłą a zarazem bezpieczną eksploatację linii kolejowych. Zespoły pogotowia awaryjnego będą mogły dzięki nim w krótkim czasie usunąć awarię i jej skutki na liniach w całym kraju.

6 wózków motorowych

Pojazdy trakcyjne przeznaczone do przewozu materiałów i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w pracach interwencyjnych i awaryjnych. Wyposażone są w dźwig z ramionami hydraulicznymi o zasięgu 12,25 m i udźwigu 1590 kg. Silnik spalinowy o mocy 298 kW pozwala na rozwinięcie prędkości pojazdu do 80 km/h.

36 wózków motorowych z oprzyrządowaniem

Ten typ wózków jest dodatkowo wyposażony w dwie przystawki – frezową oraz lemieszową, które są wykorzystywane m.in. w ramach „Akcji Zima”. Wózki mogą jeździć z prędkością do 100 km/h. Są podstawowym wyposażeniem pogotowia awaryjnego w grupach szybkiego reagowania na sieciach kolejowych.

2 podbijarki torów, podbijarka rozjazdów i profilarka tłucznia

Wysokowydajne podbijarki służą do podbijania, podnoszenia i ustawiania torów oraz rozjazdów. Wyposażone są w zespoły stabilizujące, umożliwiające sprawne i efektywne prowadzenie robót inwestycyjnych oraz bieżące utrzymanie sieci kolejowej. Proces podbijania polega na uniesieniu toru z jednoczesnym podsypaniem pod podkłady tłucznia. Dzięki temu, po opuszczeniu, tor znajduje się na odpowiedniej wysokości.

Maszyny pozwalają na szybkie wykonanie prac podczas krótkich zamknięć torowych, a także pomiędzy przejazdami kolejnych pociągów. Istotnym efektem ich pracy jest możliwość przywrócenia ruchu z prędkością rozkładową zaraz po podbiciu toru, bez wprowadzania czasowych ograniczeń prędkości. Dla podbijarki torowej siła nasuwania zespołem kleszczy wynosi min. 150 kN. Wyposażona jest w silnik spalinowy o mocy 500 kW, spełniający wymagania czystości spalin EURO 6 oraz układ jezdny umożliwiający jazdę przy napędzie własnym lub w składzie pociągu z prędkością do 100 km/h. Może także ciągnąć inne pojazdy o masie do 200 t z prędkością do 60 km/h.

Profilarki tłucznia są wysokowydajnymi maszynami służącymi do kształtowania pryzmy podsypki i usuwania nadmiaru tłucznia z wierzchu podkładów oraz przytwierdzeń.

Pojazd szynowo-drogowy z koszem umocowanym na łamanym wysięgniku do inspekcji obiektów mostowych

Jest przeznaczony do inspekcji mostów kolejowych o konstrukcjach uniemożliwiających oględziny z poziomu torów lub terenu. Konstrukcja pojazdu pozwala na poruszanie się zarówno po torach, jak i po zwykłych drogach, co umożliwia łatwe dotarcie do sprawdzanych obiektów. Pojazd będzie wykorzystywany do inspekcji inżynieryjnej obiektów (ok. 6 400 mostów i wiaduktów), które muszą przynajmniej raz w roku przejść przegląd techniczny.