1 stycznia Wielka Brytania opuściła Unię Europejską i tym samym wyszła ze strefy wolnego handlu i unii celnej. Zakończył się okres swobodnego przepływu towarów i osób. Zaszło wiele zmian w transporcie i wysyłce paczek do Anglii, Walii i Szkocji.

 

 

Paczki do Anglii – odprawa celna

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wszystkie towary wysyłane z krajów UE do Anglii, Walii i Szkocji będą musiały zostać zgłoszone do odprawy celnej. Warunek ten nie dotyczy Irlandii Północnej, która wciąż podlega prawu UE.

W zależności od firmy kurierskiej, która realizuje transport oraz wartości wysyłanego towaru oraz jego przeznaczenia – odprawa może być indywidualna lub zbiorcza. Przesyłki do Anglii wysyłane jako prezent lub towary nie na sprzedaż podlegają zbiorczej odprawie celnej. Towary B2B i B2C wysyłane w celach handlowych – odprawiane są indywidualnie.

 

Wartość paczki a VAT

Paczki do Anglii wysyłane os osoby prywatnej do osoby prywatnej są zwolnione z VAT-u w przypadku, gdy:

  • ich wartość nie przekracza 39 GBP/ 45 EUR/ 200 PLN;
  • wysyłane są jako prezent;
  • wysyłane są od osoby fizycznej do osoby fizycznej;
  • ich ilość i przeznaczenie nie wskazują na handlowy charakter wysyłki;
  • wysyłane są okazjonalnie.

W przypadku wysyłki B2B i B2C towarów o wartości poniżej 135 GBP – firma eksportująca towar powinna pobrać VAT od odbiorcy i zarejestrować się w brytyjskim HMRC w celach podatkowych i tam odprowadzić VAT.

Dla transakcji B2B i B2C powyżej 135 GBP, to importer lub osoba kupująca powinna odprowadzić VAT po stronie brytyjskiej.

 

Cło i pochodzenie towaru

Unia Europejska i Wielka Brytania po wielu miesiącach negocjacji ustaliły, że towary będą zwolnione z cła, o ile pochodzą one z krajów członkowskich UE lub Wielkiej Brytanii.

– Na paczki do Anglii nie będzie nałożone cło, jeżeli nadawca zadeklaruje brytyjskie lub europejskie pochodzenie towaru – wyjaśnia ekspert z serwisu Przesyłarka.pl.

 

FV handlowe, proformy i CN23

Od 2021 roku każda paczka wysyłana do Anglii będzie musiała mieć załączone w wersji papierowej lub elektronicznej dokumenty celne. Fakturę handlową należy wygenerować w przypadku towarów wysyłanych na sprzedaż, a fakturę proformę dla paczek wysyłanych do Anglii w celach niehandlowych (prezent, próbki, rzeczy osobiste). Firmy kurierskie działające jako operatorzy pocztowi będą wystawiali plik CN23.

– Wszystkie te dokumenty są generowane automatycznie przez system Przesyłarka.pl na podstawie danych wprowadzonych w zamówieniu i wysyłane klientom na maila przed przyjazdem kuriera – zapewnia przedstawiciel serwisu brokerskiego.

 

Kody taryfy celnej

Każdy przedmiot umieszczony w paczce powinien być wyszczególniony na dokumencie odprawy celnej (FV sprzedażowa, FV Proforma, CN23). Dlatego też wysyłając kilka lub kilkanaście przedmiotów należy je wszystkie wymienić w zamówieniu, określić ich ilość oraz wartość za sztukę.

Do każdego przedmiotu musi zostać przyporządkowany kod taryfy celnej. Jest to międzynarodowy 8-cyfrowy kod wykorzystywany przez służby celne do identyfikacji towarów i taryf celnych.

– Zdajemy sobie sprawę, że klient indywidualny nie odnajdzie się w dziesiątkach tysięcy kodów taryfy celnej, dlatego w naszym serwisie automatycznie przypisujemy kody za klientów, ułatwiając im tym samym wysyłkę paczek do Anglii – wyjaśnia Przesyłarka.pl.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaszło wiele zmian. W początkowym okresie, tak jak się spodziewano, występuje spory chaos, jednak z czasem każdy przywyknie do nowej sytuacji i odnajdzie się w niej.