Przewoźnicy drogowi podpiszą porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej o współpracy na rzecz kształcenia kierowców

Polskie organizacje zrzeszające przewoźników, współpracujące w ramach Forum Transportu Drogowego, podpiszą porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Porozumienie dotyczy kształcenia kierowców w szkołach branżowych. Deficyt kierowców na rynku pracy jest jednym z największych problemów nękających przedsiębiorstwa transportowe.

Podpisanie porozumienia nastąpi 11 lipca 2018 roku, o godz. 14.00 w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 78.W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienie podpisze sekretarz stanu Marzena Machałek.W imieniu środowiska polskich przewoźników drogowych porozumienie podpiszą prezesi i przewodniczący organizacji przewoźników – sygnatariusze Forum Transportu Drogowego.

Ogromne zapotrzebowanie na kierowców powoduje, że w Polsce szybko zwiększa się liczba szkół branżowych kształcących w zawodzie kierowca-mechanik – w roku szkolnym 2018/2019 przekroczy 100. Współpraca pomiędzy MEN a przewoźnikami ma dotyczyć praktycznej nauki zawodu oraz działań na rzecz doskonalenia podstawy programowej.