Rok 2019 był rekordowy, także dla Loconi Intermodal. Firma przetransportowała 220 tys. TEU. Obsługując miesięcznie ponad 250 pociągów intermodalnych z/do morskich terminali kontenerowych w Gdyni i Gdańsku, Loconi zajęło wiodącą pozycję w ilości obsłużonych kontenerów na kolei w trójmiejskich terminalach kontenerowych.

Większość polskich portów morskich rok 2019 określa jako rekordowy pod względem wyników w przeładunkach kontenerów. Port Gdynia odnotował wzrost przeładunków kontenerów o ponad 13 proc., osiągając na koniec roku 2019 prawie 900 tys. TEU.  W tym Baltic Container Terminal (BCT) w Gdyni przeładował ponad 511 tys. TEU, z czego 128 tys. TEU z udziałem transportu kolejowego, a Gdynia Container Terminal (GCT) obsłużył ponad 383 tys. TEU, w tym w przeładunkach koleją prawie 70 tys. TEU. Jeśli chodzi o gdański port, DCT Gdańsk przeładował również rekordową liczbę kontenerów – ponad 2 mln TEU (DCT nie podaje danych dotyczących przeładunków kontenerów na kolei).

Czy rekordowy trend w przewozach kontenerów, a za tym też wzrosty w transporcie intermodalnym utrzymają się w roku 2020?

Czynniki zewnętrzne, takie jak między innymi wpływ koronawirusa na wstrzymanie dostaw morskich z Chin i do Chin, czy też prognozowane spowolnienie globalnej gospodarki mogą zachwiać wynikami w tym roku – komentuje Karolina Wlazło, dyrektor ds. kluczowych klientów i projektów Loconi Intermodal. Oprócz tych czynników jest też kilka wewnętrznych ograniczeń spowalniających rozwój intermodalnych połączeń realizowanych przez polskie porty morskie.

Terminal DCT Gdańsk przekazał informację o wyczerpaniu zdolności przeładunkowych na kolei i braku możliwości zwiększenia przepustowości kolejowej do czasu zakończenia trwających prac budowlanych na bocznicy DCT. Do końca roku nie zostaną uruchomione dodatkowe okna przeładunkowe. Ograniczenia te spowodują konieczność wprowadzenia przez Loconi większego reżimu planistycznego – tłumaczy Karolina Wlazło. Będzie to wymagało od klientów, gestorów ładunków bardziej stabilnej i trwałej współpracy z operatorami intermodalnymi aby sloty na pociągach były regularnie wypełniane a okna przeładunkowe utrzymane w DCT.

Od 2019 r. trwają też prace remontowe związane z poprawą dostępu kolei do trójmiejskich portów morskich. Remonty linii i stacji kolejowych w Gdyni i Gdańsku ograniczają przepustowość. Wyłączane są dostępy do torów, ograniczony jest wjazd na bocznice firm działających na terenie trwających inwestycji takich jak np. depoty kontenerowe. Aby zapobiec zatorom na stacjach portowych, konieczna jest ściślejsza współpraca operatorów intermodalnych z terminalami i przewoźnikami kolejowymi, jak i większy rygor wśród przewoźników w obsłudze pociągów na ostatniej mili.

Początek zmian

Już od miesiąca wraz z jednym z przewoźników kolejowych Loconi testuje podstawienia pociągów w BCT i GCT w oparciu o stałe okna kolejowe.

Po tak krótkim czasie można już dostrzec wymierne korzyści związane z wyższą rotacją wagonów, skróceniem o połowę czasu postoju pociągów w Gdyni i zwiększeniem terminowości połączeń – mówi Karolina Wlazło.

BCT Gdynia ruszył też z pierwszym programem mającym zwiększyć efektywność obsługi intermodalu. Oprócz systemu stałych okien dla operatorów intermodalnych rozpoczęto też prace nad