Lafarge w Polsce sprzedaje spółkę transportową Lafarge Transport. Umowa sprzedaży gwarantuje pracownikom ciągłość zatrudnienia. Firma sprzedała także 51% udziałów w East-West Express. Producent zmienił także model biznesowy zarządzania transportem cementu na model floty dedykowanej.

W ramach nowego systemu przewoźnik współpracujący z firmą będzie otrzymywał stałą, miesięczną opłatę za samochód oraz zwrot kosztów paliwa, w zależności od pokonanego dystansu. Samochody przewoźnika będą przeznaczone na wyłączność Lafarge. Proces planowania wszystkich dostaw nadal będzie scentralizowany i w całości zarządzany przez dział logistyki firmy. Lafarge jest także w końcowej fazie wdrażania nowego systemu Quintiq TMS (Transport Management System), który ma za zadanie wspomagać planowanie, monitoring i rozliczanie procesów transportowych.

Ten model biznesowy gwarantuje nam pełną dostępność przeznaczonych dla nas samochodów w trakcie trwania kontraktu oraz zabezpiecza nas przed niekontrolowanym wzrostem cen rynkowych. Zyskujemy także większą elastyczność związaną z flotą przewozową i unikamy kosztów wynikających z inwestycji w środki transportu i na infrastrukturę niezbędną do poprawnego funkcjonowania wszystkich działań transportowych – komentuje Leszek Szelerski, Dyrektor Łańcucha Dostaw Lafarge w Polsce.

Ponadto Lafarge  sprzedało spółkę Lafarge Transport Sp. z o.o. zewnętrznemu inwestorowi – firmie Euro-Pegaz, jednemu z czołowych operatorów logistycznych w Polsce. Firma posiada szerokie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi koncernami, takimi jak: P&G, Mars, Unilever, Wrigley, Coty, czy KraftHeinz. Umowa sprzedaży zawiera zapis gwarantujący wszystkim obecnym pracownikom ciągłość zatrudnienia oraz dalszy rozwój spółki jako kluczowego dostawcy usług transportowych dla Lafarge. Długoterminową perspektywę współpracy zapewnia podpisany przez firmy pięcioletni kontrakt transportowy.

Ponadto Lafarge sprzedało ponadto wszystkie swoje udziały (51%) w spółce East-West Express dotychczasowemu udziałowcowi oraz nowemu inwestorowi. Jak mówią przedstawiciele firmy, podyktowane jest to zamiarem optymalizacji aktywów, redukcji liczby podmiotów prawnych oraz skupienia się na głównych obszarach działalności.