Do użytku niedawno został oddany wyjątkowy budynek dla europejskiego klienta L’Oreal w Muggensturm w Niemczech. Mimo gigantycznej powierzchni 101 000 metrów kwadratowych, to wcale nie rozmiar budynku robi największe wrażenie, a fakt, że został on zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stałej, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla działalności.

Nowy magazyn, zajmujący powierzchnię 18 hektarów, stanowi centrum obsługi rynków L’Oreal w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Zrównoważony rozwój był kluczowy na każdym etapie powstawania inwestycji – od projektu po wykonanie i późniejsze użytkowanie. Funkcjonalność została w pełni dostosowana do standardów logistycznych, zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. W budynku postawiono na zrównoważoną energię. Tereny zielone nawadniane są wodą deszczową, która jest także wykorzystywana do czyszczenia hali i spłukiwania wody w toalecie. Budynek jest doskonale izolowany, wyposażony w energooszczędne oświetlenie LED, ma także zamontowane na dachu panele słoneczne o maksymalnej zdolności szczytowej 2,0 megawatów.

Podczas realizacji tej inwestycji szczególną uwagę poświęcono też naturalnemu krajobrazowi i lokalizacji. Współpraca z władzami gminy pozwoliła określić i wprowadzić działania mające na celu ochronę gatunków występujących na terenie parku. Szczególnie w odniesieniu do skowronka – rodzimego gatunku ptaka występującego na lokalnych terenach wiejskich. Ponadto na dachu budynku stworzono siedlisko ochronne o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych.