International Trade Centre (ITC) i firma UPS ogłosili serię szkoleń i warsztatów dla właścicielek biznesów w Meksyku, Nigerii, Wietnamie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Warsztaty są częścią inicjatywy ITC – SheTrades. We współpracy z UPS firma chce pomóc 3 milionom kobiet rozwinąć biznes na rynkach globalnych do 2021 r.

Według niezależnego badania zleconego przez International Trade Center (ITC), jedynie jedna na pięć firm podejmujących działalność eksportową jest zarządzana przez kobietę. To samo badanie pokazuje także, że małe przedsiębiorstwa, które eksportują, odnoszą więcej sukcesów, a kobiety zwykle inwestują 90% swoich przychodów w zdrowie dzieci i edukację. Te dane pokazują, że wsparcie przedsiębiorczyń w budowaniu ich możliwości eksportowych może potencjalnie wpłynąć na ograniczenie cyklicznego procesu ubóstwa międzypokoleniowego.

Podstawowym celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestniczek z zakresu handlu, eksportu i logistyki. Co więcej, szkolenia mają uświadomić przedsiębiorstwa zarządzane przez kobiety w wyżej wymienionych krajach, jakie szanse otwiera inicjatywa ITC – SheTrades i program UPS Women Exporters.

Szkolenie jest dedykowane tym przedsiębiorczyniom, które chcą przezwyciężyć bariery związane z eksportem lub zwiększyć działalność eksportową. W warsztatach powinny wziąć udział również te kobiety, które poszukują różnych rozwiązań opakowaniowych lub chcą zrozumieć złożone procesy logistyczne.

Przy organizacji szkoleń ITC i UPS będą współpracować z różnymi partnerami krajowymi w tym z firmą Dubai Exports, Nigeryjską Radą ds. Promocji Eksportu, Meksykańskim Stowarzyszeniem Kobiet Przedsiębiorców, stowarzyszeniem przedsiębiorców i przedsiębiorczyń 10 000 Mújeres por México, COMCE, Vietrade i Wietnamską Izbą Handlowo-Przemysłową.