Cyfryzacja, automatyzacja i wzrost popularności ciągników – to hasła, które według ekspertów branżowych oraz instytucji badawczych i firm konsultingowych zdefiniują w intralogistyce rozpoczynający się rok.

Choć wspólnym wątkiem wszystkich rozważań o przyszłości transportu wewnętrznego jest dziś koncepcja Przemysłu 4.0, w zależności od specjalizacji twórców raportów, podejścia i wykorzystanych danych w poszczególnych analizach akcenty rozkładają się nieco inaczej. Różnie określane także są horyzonty czasowe konkretnych zmian. Przyjrzeliśmy się trzem wydanym ostatnio raportom i wybraliśmy najciekawsze trendy mające mieć znaczenie w najbliższym roku.

Still – Ciągniki
W przeddzień targów LogiMAT, na których zgodnie z zapowiedziami Still ma zaprezentować swoje nominowane do IFOY 2019 automatyczne systemy zestawów transportowych – firma opublikowała raport poruszający kwestię, jak i dlaczego warto je wdrażać. Argumentując opłacalność zastosowania tego typu rozwiązań autorzy odwołują się do niedawnych doniesień Uniwersytetu Technicznego w Monachium.

W raporcie Uniwersytetu Technicznego w Monachium zawarto także spostrzeżenia, że choć poziom automatyzacji systemów transportowych jest obecnie niski, będą one chętnie używane w przyszłości – także ze względu na rosnące możliwości techniczne cyfrowego wsparcia ich pracy. – Od czasu włączenia do Grupy KION firm LR Intralogistik oraz Dematic, poszerzanie oferty zestawów transportowych, ich indywidualizacja oraz automatyzacja należą do najdynamiczniej rozwijanych obszarów działalności Still – mówi Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu Still Polska. – Wyrazem tego, jak dobrze trafiają one w bieżące potrzeby rynku mogą być: otrzymana w 2017 roku nagroda IFOY za ramę do automatycznego załadunku zestawów transportowych oraz tegoroczna nominacja rozwiązania, które idzie krok dalej i pozwala na całkowite zautonomizowanie dostaw na linie produkcyjne. Czujemy, że znaczenie produktów tego rodzaju będzie rosło– komentuje Włuka.

IDC – Automatyzacja
Amerykański potentat badań rynkowych, IDC, opublikował w końcu 2018 roku swoje prognozy dotyczące technologii w łańcuchach dostaw na najbliższy czas. Dziesięć sformułowanych w nim trendów polskim czytelnikom przybliża na swoim blogu nt. Supply Chain Management Dariusz Krasoń. W perspektywie rozpoczętego właśnie roku znaczenie mają mieć blisko ze sobą powiązane prognozy 3 i 9. (Prognoza 3) By sprostać rosnącej w związku z rozwojem e-commerce konieczności realizacji zamówień pojedynczych sztuk towaru, w 2019 r. około 25 proc. przedsiębiorstw tego sektora ma w ujęciu globalnym podwoić inwestycje w automatyzację dystrybucji. (Prognoza 9: Automatyzacja dystrybucji) Do 2020 roku – zmiany muszą więc zostać zapoczątkowane już wkrótce – 65 proc. operacji w realizacji zamówień w e-commerce realizowana będzie przez roboty (Prognoza 3: Roboty)

Wśród pozostałych 8 prognoz, części których przypisano dłuższy, 3 – 5-letni horyzont czasowy urzeczywistnienia, znalazły się m.in. rozwój łańcuchów dostaw działających w oparciu o sztuczną inteligencję, automatyzacja relacji producent-dostawca oraz postęp w obszarze śledzenia przesyłek.

PwC – Cyfryzacja
W opublikowanej przez PwC Księdze Trendów w Transporcie i Logistyce Europy Środkowej i Wschodniej na 2019 rok opisano pięć głównych sił oddziałowujących na ten sektor i uszeregowano je w kolejności, w jakiej będą wywierać kluczowy wpływ na rynek transportu. Najbliższy rok ma zdefiniować trwająca już od jakiegoś czasu, postępująca cyfryzacja procesów operacyjnych i kontraktowych. Czynnikami napędzającymi związane z nią zmiany mają być: ewolucja zachowań konsumentów, brak wyspecjalizowanej siły roboczej, rosnąca dostępność technologii oraz modyfikacje w zakresie ochrony danych i regulacji pracy. Zjawisko cyfryzacji skategoryzowano jako przynoszące rozwiązania wysoce dojrzałe i mające bardzo duże znaczenie dla transportu i logistyki. Stąd też wniosek, że właśnie pod jej znakiem minie rozpoczynający się rok. Według ekspertów PwC w dalszej perspektywie rosnąć będzie waga: przesunięć w handlu międzynarodowym (m.in. wzrosty na linii Europa-Azja, rozwój infrastruktury, nowe szlaki oraz wojny handlowe i inne ograniczenia), powiązanych zmian z technologiami IT zmian w procesach (m.in. sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Big Data, Blockchain, nowe prawa o ochronie danych), ewolucji handlu wewnętrznego (m.in. dojrzałe e-commerce, dalsze zmiany zachowań konsumenckich, sharing economy) oraz zmian procesów zachodzących w kontekście postępu w dziedzinie maszyn (m.in. elektromobilność, koncentracja na zrównoważonym rozwoju, postęp technologiczny w zakresie maszyn transportowych).