Można by długo dyskutować na temat wątpliwości, w obliczu jakich w dobie automatyzacji stoi branża transportowo-logistyczna oraz zastanawiać się, w jaki sposób wdrożenie nowych technologii zakłóci funkcjonowanie biznesu w przyszłości. Tymczasem prawdziwym zagrożeniem dla branży transportowej nie jest brak elastyczności, czy też możliwości wdrożenia szybkich zmian w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów.

Prawdziwe wyzwanie stanowi brak talentów. Branża transportowo-logistyczna nie istniałaby, gdyby nie ludzie, którzy za nią stoją. Samochody można łatwo kupić, a zautomatyzowane systemy podnoszenia i pakowania mogą zostać odpowiednio ulepszone, ale kto posiądzie niezbędną wiedzę do zarządzania wszystkimi powiązanymi działaniami biznesowymi?

Branża stale się rozwija, a możliwości firm transportowych i logistycznych w zakresie rozwoju biznesu, przewozów większej ilości towarów, a także w kwestii zaspokajania potrzeb klientów i wychodzenia na nowe rynki są ograniczone przede wszystkim brakiem zasobów ludzkich. Istnieje mnóstwo sztuczek i trików HR, które przyciągają najlepsze talenty na rynku lub wspierają nowych pracowników w przedsiębiorstwie (międzynarodowy dostawca usług transportowo-logistycznych AsstrA-Associated Traffic AG stale z nich korzysta). Jednak w jaki sposób można znaleźć więcej odpowiednich osób, których potrzebuje firma? Problem z brakiem pracowników będzie stawał się coraz poważniejszy.

MYŚL SZERZEJ=MYŚL ROZSĄDNIEJ

Porady kierowników działów HR grupy kapitałowej AsstrA dotyczą wdrażania globalnych strategii poszukiwania talentów, a nie tylko lokalnych. Skuteczne strategie rekrutacyjne obejmują szkolenie nowych pracowników na miejscu, jednak poszukiwania powinny mieć zasięg światowy.

„Aby pozostać konkurencyjnym graczem w branży logistycznej, należy upewnić się, że zespół składa się z najbardziej światłych umysłów na rynku, którzy są przywiązani do firmy. Menedżerowie HR wiedzą, że efektywne pozyskiwanie talentów to nie tylko publikowanie ofert pracy online. W grupie AsstrA opracowaliśmy silny system integracji talentów: na etapie rekrutacji bezpośredniej poszukujemy potencjalnych kandydatów na całym świecie, a po znalezieniu odpowiedniej osoby zapewniamy sprawną integrację z naszymi działaniami biznesowymi. Jeśli widzimy potencjał lidera wśród pracowników, zapewniamy odpowiednie szkolenia. Inwestujemy w umiejętności naszego personelu i nie martwimy się, że ekspert, którego wychowaliśmy w firmie, może pewnego dnia odejść. Jest to odwieczny problem innych pracodawców. Z naszego doświadczenia wynika, że im więcej dajesz pracownikowi, tym więcej zyskuje Twoja firma”, zauważa Elena Evdokimenko, dyrektor ds. HR w grupie AsstrA.

Zarządzanie talentami jest jednym z trzech najważniejszych globalnych trendów wśród nowoczesnych firm integrujących zaawansowaną technologię ze strategicznymi i operacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Nic dziwnego. Powszechnie uznaje się, że jeden pracowity, umiejący rozwiązywać problemy, kreatywny i ambitny pracownik warty jest tyle, co dziesięciu mniej produktywnych, mniej zmotywowanych i mniej wykwalifikowanych członków personelu. Poszukiwanie talentów do łańcucha dostaw czasami może wydawać się grą w chowanego, ponieważ najlepsi pracownicy, szczególnie Pokolenie Y lub Pokolenie Z, częściej zmieniają miejsce pracy. Tytuły zawodowe i wynagrodzenia nie należą do ich najważniejszych priorytetów. Kariera, możliwości rozwoju osobistego i środowisko pracy są często bardziej atrakcyjne niż pieniądze.

„Nasze badania wykazały, że wynagrodzenie nie jest już najważniejszym czynnikiem satysfakcji z pracy w AsstrA. Szanse na rozwój, wspięcie się po szczeblach kariery i przyjazna atmosfera są o wiele bardziej istotne niż oczekiwania finansowe, ponieważ wynagrodzenia logistyczne są porównywalne w całej branży. Na podstawie ankiet wypełnionych przez nowych pracowników oraz w oparciu o wywiady przeprowadzane na koniec współpracy zauważyliśmy, że „przyjaźni koledzy” są najważniejszym powodem, dla którego kandydaci wybierają pracę w AsstrA”, komentuje Elena Evdokimenko.

ŚCIŚLEJ ZINTEGROWANE GLOBALNE DZIAŁANIA HR

Jak zauważył zespół HR grupy AsstrA, firmy działające w łańcuchu dostaw mają trudności z integracją globalnych strategii HR dotyczących pozyskiwania talentów. Wdrożenie danych strategii skutecznie pomogłoby poprawić efektywność lokalnych działań, wspierać szybszy rozwój biznesu na nowych rynkach oraz uwzględniać kwestie związane z lokalną mentalnością i kulturą.

Dla firm transportowych i logistycznych, takich jak grupa AsstrA, mobilność talentów w firmie pomaga w realizacji globalnie zintegrowanej strategii HR i zapewnia lepsze wyniki biznesowe. Integracja nowych pracowników i dostosowanie istniejących zasobów ludzkich do popytu na rynku są szybsze i łatwiejsze. AsstrA zachęca swoich pracowników do rotacji w ramach biur, wydziałów i stanowisk, aby wykorzystać w ten sposób potencjał rozwoju osobistego i biznesowego. Relokacja członków zespołu z jednego regionu do innego często pomaga uzupełnić braki talentów i usprawnić działanie firmy.

„Jako szybko rozwijająca się firma, AsstrA każdego roku wychodzi na nowe rynki i otwiera kolejne biura. Oczywiście, to niemożliwe, aby obsadzić nowe biuro wyłącznie początkującymi pracownikami. Należy upewnić się, że klienci otrzymają wysokiej jakości usługi świadczone przez doświadczony personel. Dlatego tak ważna jest mobilność wewnątrz firmy. Zachęcamy naszych pracowników, którzy wyrażają chęć alokacji, aby dążyli do najlepszych wyników na swoich rynkach krajowych. Następnie, aby zapewnić możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych, najbardziej pracowici i najbardziej ambitni specjaliści są często zachęcani do relokacji i prowadzenia nowych oddziałów na rozwijających się rynkach. AsstrA liczy wielu pracowników, którzy przeprowadzili się z jednego kraju do drugiego i wyróżnili się jako liderzy sukcesu. Zyskali dzięki temu awans, szacunek i wiele bonusów socjalnych, a także możliwość całkowitej zmiany życia”, dodaje Elena Evdokimenko.

GLOBALNA OPTYMALIZACJA NAJNOWSZYM TENDEM

Zintegrowana międzynarodowa strategia talentów obejmuje połączenie scentralizowanych, ujednoliconych standardów i wysoko wykwalifikowanych ekspertów w swoich dziedzinach. Optymalizacja procedur zarządzania zasobami ludzkimi i talentami może rozpocząć się od wdrożenia wspólnej platformy technologicznej wspierającej globalny rozwój zasobów ludzkich w firmie. Konieczne jest także zachęcanie zatrudnionych już pracowników do uczenia się od partnerów biznesowych, a nawet konkurentów na lokalnych rynkach, w celu ustalenia, co się sprawdzi, a co nie oraz jakie nowe praktyki są warte inwestycji.

Ostatnia, jednak równie ważna rada: w celu optymalizacji zarządzania talentami biznesowymi w łańcuchu dostaw warto zainwestować w szkolenie wewnętrznych specjalistów HR. Wykwalifikowani menedżerowie talentów podążają za najnowszymi trendami i spostrzeżeniami społecznymi, które mogą wdrożyć następnie w działalność firmy.