Jak wygląda aktualnie rynek pracy w logistyce? Na jakie specjalizacje jest największe zapotrzebowanie?

Bartosz Górny, HR Manager Quick Service Logistics Polska: Rynek pracy w logistyce w chwili obecnej podzielony jest na dwa segmenty: zatrudnienie związane z administracją i zarządzaniem oraz pracą fizyczną i transportem. Ze względu na zmiany demograficzne i rozwój gospodarki popyt na pracownika przekracza podaż rynkową; o ile w stosunku do pierwszej grupy pracowników jest to powoli wzrastający trend, tak w stosunku do grupy pracowników fizycznych sytuację można określić mianem bardzo złej i pogarszającej się z miesiąca na miesiąc. Obecnie problem braków w kadrach dotyczy nawet dużych i znanych pracodawców, którzy do niedawna nie borykali się z tego typu wyzwaniami. Oczywiście, jak w przypadku każdej branży, sytuacja zależy od regionu, w którym poszukujemy pracownika, co nie zmiana faktu, że nawet w regionach uznawanych za mniej zamożne pracodawcy mają trudności z kompletacją pełnej kadry pracowniczej. Odpowiadając na pytanie, najpilniej poszukiwane w tej chwili profesje to: magazynier, operator wózka widłowego, kierowca CE.

Jak Quick Service Logistics radzi sobie z wyzwaniami rynku pracy (niewystarczająca liczba pracowników w branży)?

BG: Z naszych obserwacji wynika, iż obecnie pracownicy oczekują czegoś więcej od pracodawcy niż tylko odpowiedniego wynagrodzenia i stabilnego zatrudnienia. W związku z tym staramy się słuchać kpotrzeb i problemów naszych pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i reagować na te informacje w granicach naszych możliwości. Obok wynagrodzenia oferujemy szereg benefitów, dodatkowe ubezpieczenie, dodatki świąteczne i urlopowe, a także staramy się szukać talentów wśród naszych pracowników i odpowiednio je rozwijać. Stawiamy też duży nacisk na kulturę komunikacji i profesjonalizm kadry kierowniczej, co pozwala uniknąć niepotrzebnych napięć na płaszczyźnie pracownik-pracownik lub pracownik-przełożony. Polityka ta najwyraźniej działa, ponieważ obecnie Quick Service Logistics Polska nie ma braków kadrowych w żadnej z naszych placówek, pomimo faktu prowadzenia operacji w bardzo konkurencyjnych pod względem zapotrzebowania na pracowników regionach.

Czy Quick Service Logistics planuje w tym roku powiększenie kadry pracowniczej (o jakie specjalizacje i dlaczego o te)?

BG: W latach 2016-2017 Quick Service Logistics powołało kilka nowych działów w strukturze organizacyjnej firmy, głównie w celu przejęcia obowiązków, które wcześniej były „outsoursowane” do firm zewnętrznych. Mówimy tu o działach takich jak dział kadr i płac, księgowość czy wsparcie hardware IT. W 2018 roku stawiamy bardziej na stabilizacje nowo wprowadzonych procesów i nie widzimy na chwilę obecną potrzeby tworzenia nowych działów czy powiększania ich o nowe specjalizacje. Natomiast, jeżeli chodzi o liczebność naszych zespołów to oczywiście liczymy się z ich powiększeniem na przestrzeni bieżącego roku, wraz ze wzrostem obrotów i wdrażaniem nowych klientów.

Czy profil zatrudnionych pracowników (jeżeli są to pracownicy magazynowi) wiąże się z drugim celem firmy na bieżący rok, jakim jest wynajęcie powierzchni nowego magazynu w Błoniu?

BG: Oczywiście celem operacyjnym na rok 2018 jest między innymi wypełnienie nowej powierzchni magazynowej w Błoniu. Biorąc pod uwagę rozwój naszych obecnych klientów i możliwość pozyskania nowych, przewidujemy potrzebę rekrutacji nowych pracowników, przede wszystkim na stanowisko magazyniera i kierowcy CE. Procesy rekrutacyjne będą jednak prowadzone w momencie zaistnienia realnego zapotrzebowania, które na tę chwilę jeszcze nie występuje.

Jak wygląda zatrudnienie w Quick Service Logistics? Budowany jest stały zespół, czy jest duża rotacja pracowników? Jak wygląda system benefitów dla pracowników Quick Service Logistics?

BG: Jako firma rodzinna staramy się sprawiedliwie traktować naszych pracowników, w związku z czym struktura jest bardzo prosta i przejrzysta. Wszyscy pracownicy magazynowi są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z pełnym dostępem do benefitów i zabezpieczeniem socjalnym. Nie korzystamy także z usług agencji pracy tymczasowej, wszyscy pracownicy zatrudnieni są w Quick Service Logistics. Owocuje to niezwykle niską rotacją pracowników i stałym wyspecjalizowanym, doświadczonym zespołem, który zajmuje się kompletacją, dzięki czemu możemy świadczyć usługi na tak wysokim poziomie. Chyba najlepszym potwierdzeniem moich słów jest fakt, iż większość naszych pracowników magazynowych jest z nami co najmniej 2, a w większości 4 lata (od początku działalności). Jedyną rotacją, jaką zaobserwowaliśmy jest rotacja pracowników nowo przyjętych, co wydaje się normalne ze względu na specyfikę pracy, która nie każdemu może odpowiadać. Jeżeli chodzi o benefity to oczywiście jest to prywatne ubezpieczenie medyczne, karty multi-sport, grupowe ubezpieczenie na życie czy szereg dodatków związanych z ZFŚS.

BG: Sukces naszej firmy oparty jest na zaangażowaniu naszych pracowników i odpowiedzialności, jaką każdy z nich czuje przychodząc codziennie do pracy. Nasza filozofia opiera się na odpowiednim traktowaniu naszych pracowników. Chcemy by czuli się doceniani i odpowiednio wynagradzani za swoją ciężką pracę. W Quick Service Logistics pracownik magazynowy czy kierowca uzyskuje w ciągu swej pracy kompetencje i know-how, które diametralnie zwiększa jego wartość dla nas jako pracodawcy, ale i pozwala nam na świadczenie usług na bardzo wysokim poziomie. Świadczy o tym zadowolenie naszych klientów i ich długoletnie zaufanie.