Według danych Unii Europejskiej wartość szkód powstałych w wyniku kradzieży ładunków przewożonych na terytorium Europy przewyższa rocznie 8,2 mld euro. Dzięki działalności takich organizacji, jak Stowarzyszenie Ochrony Transportowanych Zasobów (TAPA), walka z rabunkami podczas transportu i magazynowania ładunków staje się bardziej skuteczna.

Stowarzyszenie TAPA zrzesza światowej rangi wytwórców, dostawców usług logistycznych, przewoźników, przedstawicieli organów ścigania i inne zaangażowane podmioty w jednym celu – wszyscy dążą do zmniejszenia poziomu strat w globalnych łańcuchach dostaw. Międzynarodowa grupa firm AsstrA-Associated Traffic AG już od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia TAPA.

TAPA organizuje liczne konferencje edukacyjne, spotkania i inne wydarzenia tematyczne. Ostatnie forum odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 kwietnia br.

Specjaliści z AsstrA obecni na konferencji mieli okazję do zapoznania się najnowszymi trendami w walce z zagrożeniami, jakie dotyczą łańcuchów dostaw w Polsce i Europie Wschodniej. Jednym z głównych tematów poruszonych podczas forum TAPA było pojawienie się zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie przekraczają granice państw popełniając wykroczenia w zakresie łańcucha dostaw w sąsiednich krajach europejskich. Agenda konferencji obejmowała również tematykę cyberataków w branży transportowo-logistycznej. Eksperci AsstrA obecni na konferencji TAPA dzielą się swoimi wrażeniami.

Dlaczego AsstrA postanowiła dołączyć do grona członków Stowarzyszenia TAPA?

„Bezpieczeństwo ładunków naszych klientów to priorytet w grupie AsstrA. Właśnie z tego powodu kilka lat temu podjęto decyzję o zasileniu szeregów TAPA” odpowiada Vitali Eremenco, Zastępca Dyrektora Operacyjnego ds. Transportu Drogowego AsstrA.

Jak ocenia Pan udział w konferencji TAPA w Warszawie?

„Głównym celem, dla którego wzięliśmy udział w szczycie, było zapoznanie się z tendencjami panującymi na rynku, najnowszymi rozwiązaniami IT oraz z nowoczesnym sprzętem służącym zapobieganiu kradzieżom podczas transportu i magazynowania ładunków. Co więcej, konferencja posłużyła również jako wspaniała okazja do spotkania się z naszymi kluczowymi klientami i partnerami”, zauważa Vitali Eremenco.

„Dużym atutem konferencji była możliwość zapoznania się z metodami zapewnienia i kontroli bezpieczeństwa, jakie stosują inni członkowie Stowarzyszenia TAPA. Przy czym wielu uczestników konferencji to nasi klienci, dodaje” Kierownik ds. bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw z AsstrA, Vitali Lazovskiy.

Jak powszechnie wiadomo, procent kradzieży ładunków transportowanych w Europie jest dość wysoki. Czy taka sytuacja na rynku wpływa na zmiany w wymaganiach klientów AsstrA?

„Tak, wymagania klientów co do bezpieczeństwa przewożonych ładunków stale rosną. W odpowiedzi na to przyjmujemy wysoce proaktywną postawę w zakresie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, codziennie doskonaląc proces kontroli nad spełnieniem postanowień zawartych umów i starannie dobieramy dostawców usług logistycznych” podkreśla Vitali Eremenco.

„Wymagania co do kompleksowego bezpieczeństwa, zarówno na poziomie transportu, informacji i rozwiązań IT, są coraz wyższe i bardziej zaawansowane. Niezwykle istotne jest, aby stale być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży i uwzględniać zmiany w standardach bezpieczeństwa, obowiązujących w logistyce. Bez pełnej zgodności z kryteriami bezpieczeństwa zamawiającego, niezwykle ciężko znaleźć się w czołówce dostawców logistycznych, szczególnie na europejskim rynku”  zauważa Vitali Lazovskiy.

Konferencja Stowarzyszenia TAPA pozwoliła uczestnikom zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw. Wygłoszone prezentacje udowodniły, że zmniejszenie strat w międzynarodowych łańcuchach dostaw możliwe jest jedynie dzięki działaniom opartym na dewizie „Zaufanie jest ważne, lecz kontrola najważniejsza”, jakie stało się głównym przesłaniem konferencji.