Transport wewnętrzny jest pojęciem obejmującym swoim terminem przemieszczanie ładunków, części składowych i podzespołów na niewielkie odległości, wewnątrz zakładu, w celu pełnej realizacji procesu produkcyjnego oraz dalszej ekspedycji powstałych towarów lub ich elementów. Ponieważ transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie odgrywa znaczącą rolę, warto poznać 7 prostych kroków, które mają na celu jego usprawnienie i optymalizację.

W Internecie można znaleźć wiele różnorodnych rad, jak w łatwy sposób usprawnić transport wewnętrzny, brak jednak jednej spójnej wykładni na ten temat, dlatego postaramy się ją stworzyć w poniższym artykule.Na wstępie warto zaznaczyć, co można zyskać dzięki zoptymalizowaniu transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie:- lepszy, bardziej wydajny i zorganizowany system pracy; – zminimalizowanie przestojów wynikających z braku podzespołów i nieprawidłowego transportu;- większą ilość realizowanych i wysyłanych zamówień;- obniżenie kosztów i czasu niezbędnego w procesie produkcji.Choć optymalizacja transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie może wydawać się na pozór zbędnym zachodem, to jednak biorąc pod uwagę powyższe korzyści, z pewnością, warto poświęcić trochę czasu na wykonanie stosownych kroków w celu jej ulepszenia.

1. Rozpoznaj potrzeby i strukturę przedsiębiorstwa

Jak w przypadku większości procesów, pierwszym i podstawowym elementem jest rozpoznanie. Należy zwrócić uwagę szczególnie na silne i słabe punkty obecnie funkcjonującego systemu. Jak rozmieszczone są poszczególne stanowiska czy sekcje w obrębie których odbywa się transport wewnętrzny? Czy występują jakieś braki i zaległości, które należałoby uzupełnić? Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje w pełni swój potencjał? Jakie są potencjalne możliwości dalszego rozwoju? To tylko niektóre z pytań, które warto sobie zadać przystępując do niełatwego zadania jakim jest zoptymalizowanie transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie.

2. Dostosuj sprzęt i wyposażenie do potrzeb przedsiębiorstwa

Po wstępnej fazie rozpoznania, przychodzi pora na następny krok, czyli wprowadzenie zmian, które mają na celu pełne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. Pierwszą z tych zmian jest przekształcenie zakładu pracy w miejsce o zorganizowanej przestrzeni. W tym celu należy zająć się zarówno zagospodarowaniem miejsca, jak i odpowiednim doposażeniem. Częstym problemem w przedsiębiorstwach jest niewłaściwe wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż już nawet właściwe rozmieszczenie regałów skutkuje lepszym i efektywniejszym wykonywaniem zadań związanych ze składowaniem towarów. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie wysokich magazynów, w których ważne jest optymalne wykorzystanie głównie pionowej przestrzeni.Równie ważne, co właściwe zagospodarowanie miejsca, jest dobranie odpowiedniego do potrzeb sprzętu. Niskie wózki paletowe (takie jak tu) będą przydatne do transportu stosunkowo dość lekkich palet na niewielkie odległości. Jeśli natomiast nasz magazyn wyposażymy w kilkumetrowe regały, warto zadbać o zakup stosownych wózków widłowych wysokiego składowania (dostępnych np. na: www.toyota-widlowe.pl/32-wozki-widlowe-wysokiego-skladowania), które bez trudu poradzą sobie z umieszczeniem ładunków nawet na wysokości do 10 metrów!

3. Wyeliminuj niepotrzebne operacje i elementy

Podczas optymalizacji transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie bardzo ważne jest wyeliminowanie wszystkich dosłownych i niedosłownych przeszkód, które na co dzień utrudniają jego prawidłowe funkcjonowanie. Warto zadbać o bezpieczną, dość szeroką drogą, po której mogą poruszać się bezkolizyjnie wózki widłowe. Ponadto powinny mieć pełny i niczym nieograniczony dostęp do regałów. Nie mniej ważne jest usunięcie wszystkich zbędnych operacji i procesów, które wydłużają czas produkcji czy przygotowania zamówienia. Wszystkie stanowiska pracownicze powinny być przejrzyste a każde działanie wykonywane na terenie przedsiębiorstwa celowe i sensowne. Bardzo ważne jest pozbycie się wszystkich zagraconych miejsc, kątów, pomieszczeń i mebli, które nie mają swojego jednoznacznego przeznaczenia, a stanowią jedynie składowisko przypadkowych przedmiotów.Tak samo ważne jest usprawnienie procesów produkcyjnych, właściwe rozdysponowanie pracy oraz postawienie przed pracownikami realnych i rzeczowych wymagań.

4. Wprowadź przejrzysty system i jasne oznaczenia

Jest to kolejny bardzo ważny krok na drodze do pełnego zoptymalizowania transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Prawidłowo wprowadzone oznaczenia i jasny system pracy pozwalają znacząco zmniejszyć ilość wypadków w pracy oraz usprawnić jej wykonywanie.Przede wszystkim warto zadbać o:właściwe oznaczenie wyjść ewakuacyjnych, wraz ze schematami;umieszczone w widocznym miejscu tablice dot. zasad BHP oraz podstaw pierwszej pomocy;prawidłowe oznaczenia dróg i korytarzy, po których poruszają się wózki widłowe (takie jak choćby dostępne tu wózki widłowe znanej i cenionej marki Manitou);odpowiednie oznaczenie regałów;tabliczki ostrzegawcze we wszystkich wymagających tego miejscach.Ponadto im prostszy i łatwiejszy system produkcji, tym mniej pomyłek, zaniedbań itp. Kolejne stanowiska pracy powinny znajdować się w kolejności zgodnej z procesem powstawania towarów, tak aby transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie odbywał się sprawnie i bez zbędnego przemieszczania ładunków.

5. Zapoznaj pracowników ze zmianami

Oczywiście nie wystarczy samo przemeblowanie magazynu oraz zakup nowego sprzętu i rozwieszenie ostrzegawczych tabliczek, aby transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie zaczął lepiej funkcjonować. Najważniejsze jest wdrożenie wszystkich pracowników w nowy system i zasady obowiązujące na terenie przedsiębiorstwa. Warto poświęcić trochę czasu na przedstawienie wszystkim pracownikom, jak dokładnie będzie wyglądała teraz linia produkcji, transportu czy kompletowania zamówień. Nie zapominając o tym, iż pierwsze efekty pracy będą widoczne dopiero po kilku tygodniach od wprowadzenia istotnych zmian.

6. Przetestuj różne rozwiązania

Być może po pewnym czasie od wprowadzenia pierwszych prób zoptymalizowania transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie zauważysz, iż któryś z Twoich pomysłów czy rozwiązań nie był do końca trafiony. Może też przydarzyć się sytuacja, w której to pracownicy, na co dzień wykonujący swoje zadania, zasugerują Ci, iż istnieją lepsze możliwości usprawnienia pracy przedsiębiorstwa. Nie warto się wtedy zniechęcać i poddawać, uznając swoją porażkę. Lepszym rozwiązaniem będzie przetestowanie nowych propozycji i pomysłów. Oczywiście nie chodzi tu o to, aby co miesiąc przeprowadzać gruntowne zmiany w całej firmie! A raczej o to, by wprowadzać w życie drobne uwagi i sugestie, które z czasem pozwolą uzyskać w pełni zoptymalizowany i bardzo efektywny transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie.

7. Dbaj o jakość

Zapewnienie wysokiej jakości produkowanych towarów, wymaga użycia dobrej jakości sprzętów i maszyn. Dbając o jakość, koncentruj swoją uwagę na właściwej i regularnej konserwacji maszyn oraz właściwym stanie technicznym magazynu i linii produkcyjnej.Koniecznie nie bądź także obojętny na potrzeby swoich pracowników. Zagwarantowanie ludziom bezpiecznego miejsca pracy jest Twoim obowiązkiem, natomiast w roli szefa sprawdzisz się dbając także o ustawiczny rozwój i zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Optymalizacja transportu wewnętrznego – podsumowanie

Powyżej zaprezentowaliśmy Wam 7 prostych kroków, które powinien wykonać każdy w celu usprawnienia transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Mamy nadzieję, że staną się one dla Was motywacją do zadbania o ten obszar logistyki produkcji, a tym samym w przyszłości będziecie mogli poszczycić się doskonale funkcjonującym i sprawnym przedsiębiorstwem.