Redaktor naczelny i wydawca
Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575
m.ganiec@tsl-biznes.pl
Prenumerata
tel. 22 213 88 28
prenumerata@tsl-biznes.pl
Reklama
reklama@tsl-biznes.pl
Krystyna Koch
tel. 515 444 589
k.koch@tsl-biznes.pl
Marcin Marczuk
tel. 513 432 305
m.marczuk@tsl-biznes.pl
Jarosław Dynek
tel. 694 725 118
j.dynek@tsl-biznes.pl

 

Adres redakcji
KMG Media Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
tel. 515 750 900
tel. 22 213 88 28
redakcja@tsl-biznes.pl
www.tsl-biznes.pl

 

Wydawca (dane do fakturowania)
KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
NIP: 522 294 09 47
REGON: 142231181
KRS: 0000348328, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000 zł