Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą redakcją.

KMG Media Sp. z o.o.
ul. Jacka Malczewskiego 17a
05-820 Piastów

tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57

redakcja@tsl-biznes.pl
www.tsl-biznes.pl

 

 

Redaktor naczelny i wydawca

Mirosław Ganiec
502 532 575
m.ganiec@tsl-biznes.pl

 

Prenumerata
tel. 22 213 88 28
fax 22 205 07 57
prenumerata@tsl-biznes.pl

 

Reklama
reklama@tsl-biznes.pl

Krystyna Koch
k.koch@tsl-biznes.pl
tel. 515 444 589
tel. bezp. 22 205 09 35

Marcin Marczuk
m.marczuk@tsl-biznes.pl
tel. 513 432 305
tel. 22 213 88 28

Jarosław Dynek
j.dynek@tsl-biznes.pl
tel. 694 725 118
tel. 22 213 88 28

 

Wydawca (dane do fakturowania):

KMG Media Sp. z o.o.
ul. J. Malczewskiego 17a
05-820 Piastów
NIP: 522 294 09 47
REGON: 142231181
KRS: 0000348328, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000 zł