Miesięcznik TSL Biznes to magazyn informacyjny, na którego łamach czytelnik odnajdzie wszystkie najważniejsze wiadomości z branży transportu, spedycji i logistyki. Branża TSL to jeden zwarty organizm, dlatego właśnie w jednym tytule scalamy wszystko to, co najistotniejsze. Informujemy o nowych produktach, usługach i rozwiązaniach. Piszemy o aktualnych tendencjach i kierunkach zmian. Dostarczamy pożytecznych i wartościowych wskazówek, opinii i porad. Czasopismo tworzą eksperci mający bogate doświadczenia w tej branży. Nasze łamy otwieramy też dla specjalistów pracujących w branży TSL.

Zapewniamy szerokie dotarcie:

 • miesięczny cykl wydawniczy zapewnia nam częstsze dotarcie, aktualne wiadomości i możliwość szybkiego prezentowania nowości
 • mamy atrakcyjną cenę 9,90 zł za wydanie i tylko 99 zł w rocznej prenumeracie – znamy logistyków oraz transportowców i wiemy, że nie lubią oni trwonić pieniędzy. A ponieważ sami też z wykształcenia jesteśmy logistykami, to proponujemy
  rozwiązanie najkorzystniejsze jakościowo, ale i cenowo. Miesięcznika TSL Biznes nie pozycjonujemy jako pisma pseudoelitarnego czy skierowanego do wąskiego grona odbiorców. Przeciwnie, będziemy starali się docierać z nim do szerokiego grona czytelników,
  których łączy podstawowa cecha – zainteresowania lub praca związana z branżą TSL.
 • jeszcze wyższy nakład – 11 000 egzemplarzy – stale rozszerzając grono naszych czytelników od 2012 roku zwiększyliśmy nakład miesięcznika.
 • wykorzystujemy wiele kanałów dotarcia do czytelników, poza prenumeratą i sprzedażą bezpośrednią (m.in. sieć Empik i inne salony prasowe) docieramy do sprecyzowanych grup czytelników poprzez współpracę z naszymi partnerami i wysyłkę dedykowaną
  (nasza baza kontaktów liczy ponad 35 000 osób i przedsiębiorstw związanych z branżą logistyczną i transportową i jest stale rozszerzana o nowe kontakty).
 • jesteśmy obecni na najważniejszych imprezach branżowych, targach, konferencjach, spotkaniach.

Co nas wyróżnia:
Naszą dewizą we współpracy z branżą jest przede wszystkim elastyczność oraz otwartość na zmieniające się potrzeby i oczekiwania zarówno naszych czytelników, jak i parterów marketingowych. Będziemy się zmieniać i stale podążać za tym, jak zmienia się nasza branża. Elastycznie i otwarcie podchodzimy też do współpracy z naszymi partnerami marketingowymi.

Nasi czytelnicy:
Miesięcznik kierujemy do profesjonalistów związanych z branżą TSL, zarówno budujących ofertę tej branży, jak i korzystających z jej usług. Nasi czytelnicy to osoby stale poszukujące nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, pozwalających na obniżanie kosztów i podwyższanie jakości w dziedzinie transportu i logistyki.

Czytają nas w szczególności:

 • dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie i specjaliści logistyki oraz transportu w firmach sektora produkcyjnego, handlowego i dystrybucyjnego
 • właściciele i kierownicy firm transportowych, przewoźnicy
 • spedytorzy i pracownicy spedycji
 • operatorzy logistyczni i pracownicy firm kurierskich
 • dostawcy rozwiązań i usług dla branży TSL (producenci i dystrybutorzy taboru i sprzętu transportowego, wyposażenia magazynowego, systemów IT, itp.)
 • studenci, naukowcy, ludzie nauki
 • wszyscy inni zainteresowani lub związani z branżą TSL