Polacy dość dobrze wiedzą, czym jest ubezpieczenie – choćby dlatego, że tak gorącym tematem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak głównie ze względu na popularność umów cywilnoprawnych, które zabezpieczenia na wypadek choroby lub wypadku przy pracy po prostu nie gwarantują. Wciąż jednak mało mówi się o innych rodzajach ubezpieczeń, w tym o ubezpieczeniach transportowych. Czym one są? Czy są nam potrzebne? Kto powinien po nie sięgnąć?

Czym jest ubezpieczenie transportowe?
Przede wszystkim należy podkreślić, że ubezpieczeniem transportowym nie jest popularne OC i AC dedykowane samochodom osobowym (choć na pierwszy rzut oka i jedno i drugie kojarzy się z użytkowaniem pojazdów mechanicznych). Na czym zatem polega ubezpieczenie transportowe? To ochrona ubezpieczeniowa, wykupywana na wypadek zaistnienia skutków szkód wynikłych podczas procesu transportu ładunków (towarów). Należy sobie w tym miejscu zadać pytanie dla kogo jest ubezpieczenie transportowe? Czy dla każdego? Zapewne nie, choć potencjalnie zainteresowanych może być wielu. Firmy ubezpieczeniowe mają stosowne oferty, dedykowane zarówno samym przewoźnikom (kierowcom i firmom), jak i dostawcom towarów, a nawet handlowcom czy samym eksporterom. Pamiętajmy jednak, że zarówno sam proces przewozowy, jak i związane z nim prawodawstwo, są dosyć skomplikowane. Przykładowo – przewoźnik zawierający umową przewozu nie musi wcale brać rzeczywistego udziału w transporcie towaru. Tym bardziej należy dobrze zrozumieć możliwości w zakresie ochrony prawnej przewozu oraz zawczasu wybrać odpowiedniego ubezpieczyciela i formę ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń transportowych
Najczęściej spotykane ubezpieczenia transportowe obejmują trzy podstawowe rodzaje zabezpieczenia:
· OC przeznaczone wyłącznie dla przewoźnika
· tak zwane ubezpieczenie CARGO
· OC dla szeroko pojętego spedytora

OC przewoźnika
Jest ono podstawowym i najważniejszym – to ubezpieczenia transportowe nie obligatoryjne, ale szeroko zalecane ze względu na wygodę oraz wiarygodność firmy transportowej. Warto je rozważyć także z punktu widzenia zabezpieczenia finansów przewoźnika, mając dodatkowo na uwadze, że spora część spedytorów, jak i odbiorców docelowych, co do zasady nie zgadza się na przewóz towarów bez ważnego ubezpieczenia OCP. Takie zabezpieczenie firmy transportowej może posiadać dowolny zakres ochrony ubezpieczyciela.

CARGO
Z kolei opcjonalne zabezpieczenie typu CARGO jest ofertą przeznaczoną wyłącznie dla właścicieli firm i towarów, którzy chcą niezależnie, bądź też dodatkowo, chronić się na wypadek utraty lub uszkodzenia przedmiotów szczególnie cennych. Może więc ono obejmować wszelkiego rodzaju szkody, jakie potencjalnie zachodzą podczas transportu (całego, czyli licząc od miejsca załadunku do miejsca rozładunku towarów, razem z przeładunkami do magazynów). Typowe CARGO uwzględnia między innymi zdarzenia losowe, takie jak pożar, zalanie wodą lub kradzież. Za dodatkową opłatą można je dodatkowo rozszerzyć na inne przypadki i okoliczności. CARGO ma przede wszystkim tę zaletę, że sama procedura wypłaty za uszkodzenia towarów jest bardzo prosta i szybka – pieniądze możemy dostać już w ciągu miesiąca. Jednak warunkiem otrzymania ich jest udowodnienie szkody (w przeciwieństwie do klasycznego transportowego OC, gdzie należy wcześniej dowieść, że uszkodzenia zostały faktycznie spowodowane przez przewoźnika!).

OC spedytora
Ostatnie omawiane zabezpieczenia, czyli ubezpieczenia licencji transportowej dla spedytora, wykupywane są w specyficznej sytuacji – gdy to na spedytorze ciążyć będzie obowiązek organizacji całego transportu od początku (czyli miejsca załadunku) aż do celu. Wówczas to on ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody, a także za inne problemy, w tym brak dokumentów bądź niemożność przejścia odpraw celnych. Spedytor może dodatkowo być odpowiedzialny za wybór firmy transportowej i związane z tym utrudnienia. To naprawdę szeroki zakres obowiązków, a specjalne ubezpieczenie OCS (OC spedytora) jest jego zabezpieczeniem i ochroną na wypadek jakichkolwiek problemów, których następstwem będzie nie dotarcie ładunku na czas, jego uszkodzenie lub brak kompetencji firm i innych osób biorących udział w procesie transportu. Ubezpieczenie to jest w środowisku spedytorów bardzo powszechne.

Oferty ubezpieczeń, które warto rozważyć
Wiele osób popełnia błąd polegający na dążeniu do wyboru jak najtańszej wersji ubezpieczenia transportowego. Niestety, nie zawsze się to opłaca. Tym bardziej że o uszkodzenia części ładunku w transporcie i inne kłopoty tego rodzaju wcale nie jest trudno. Najtańsze polisy (każdego z wymienionych powyżej rodzajów) mają często bardzo ograniczony zakres, jak i spisane drobniejszym druczkiem obostrzenia. Są oczywiście sytuacje, gdy to wystarcza, ale musimy się liczyć z tym, że wówczas te podstawowe opcje ubezpieczeniowe nie zawsze będą chronić nas i nasza firmę w dostateczny sposób. Zawierając ubezpieczenie przede wszystkim dopytujmy o wszystko i wszystko czytajmy. Nie podejmujemy decyzji za szybko – warto rozważyć oferty różnych, niekoniecznie największych czy najbardziej popularnych w danej chwili na rynku firm. Szukajmy także ubezpieczycieli, których przedstawiciele chętnie i wyczerpująco udzielają nam odpowiedzi na wszelkie pytania oraz których oferta jest jasna i wyczerpująca (dobry przykład takiego ubezpieczyciela znajdziemy na przejrzystej stronie https://www.licencjetransportowe.com/polisy-ubezpieczenia.html). Jednak nawet wtedy trzeba wcześniej dobrze przemyśleć najbardziej korzystny i opłacalny dla nas zakres i rodzaj polisy. Sprawdzajmy też dodatkowe warunki każdej umowy i pamiętajmy, że nawet niewielkie niedopatrzenie co do szczegółów może skutkować tym, że dany ubezpieczyciel w kluczowym momencie odmówi wypłaty odszkodowania za zaistniałe straty.