Pobierz PDF

W najnowszym numerze TSL Biznes

HR I EDUKACJA

Gdy liczy się zespół,a przede wszystkim klient
Polski oddział DKV Euro Service zajął 6. miejsce w prestiżowym, międzynarodowym rankingu Great Place to Work®, zdobywając tytuł „Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2019”. Dodajmy, że startował w kategorii firm średnich, czyli takich, których najwięcej zgłoszono do konkursu. O kulturze pracy w firmie mówi Anna Biekionis, Team Manager w firmie DKV Euro Service w Polsce.

LOGISTYKA

Więcej niż standard
Rosnąca konkurencja wśród producentów żywności powoduje, że polskie firmy coraz częściej decydują się na outsourcing usług. W obecnej sytuacji rynkowej, przy często zbliżonych jakościowo i cenowo produktach, coraz częściej elementem kształtującym przewagę konkurencyjną jest serwis logistyczny. O roli jaką odgrywa w branży spożywczej, mówi Jarosław Gulowaty, dyrektor logistyki kontraktowej Fresh Logistics Polska, Grupa Raben.

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
Vesta Polska, jako polska spółka grupy fi rm Logistic Company Vesta, od początku swojej działalności, czyli od 2006 r., obsługuje branżę FMCG. Jednym z naszych pierwszych, większych klientów był i jest do tej pory potentat branży artykułów higienicznych, który za naszym pośrednictwem dostarcza do sklepów cały wachlarz swoich produktów.

Często rozwiązania kompleksowe
Branżę FMCG, czyli obszar, który w DB Schenker nazywamy rynkiem consumer, obsługujemy w dość szerokim zakresie i mamy w nim wieloletnie doświadczenie. Dobra szybkozbywalne od dawna określają kondycję i konkurencyjność na polskim rynku, a firma DB Schenker od lat uczestniczy w rozwoju tego obszaru – w tym jego głównych uczestników, jakimi są sieci handlowe.

Czego obawiają się menedżerowie logistyki
Branża logistyczna z zadowoleniem odbiera 5-procentowe tempo wzrostu na rynkach wschodzących w 2019 r., jednak zadziwiająco wielu ankietowanych menedżerów przygotowuje się na kryzys związany z tarciami na linii USA – Chiny, zmianami stóp procentowych oraz niepewnością w kwestii Brexitu.

Wschód nadal w trendzie
Transport na Wschód jest korową specjalizacją międzynarodowej transportowo-logistycznej grupy kapitałowej AsstrA, która już od ponad 20 lat nieustannie buduje i poszerza spektrum działań i kompetencji w krajach WNP.

LOGISTYKA – TECHNOLOGIA

Innowacyjność ważnym elementem rozwoju FM Logistic
Innowacyjność to pojęcie, które na stałe zagościło w logistyce. Kilka lat temu Grupa FM Logistic przyjęła strategię, która wskazuje na innowacje jako ważny element rozwoju firmy. Chodzi o to, by cała organizacja była zorientowana na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz na poszukiwanie sposobów rozwiązywania różnego rodzaju problemów. O szczegółach mówi Tomasz Oczkowski, dyrektor handlowy FM Logistic na Europę Centralną.

Identyfikacja europalety. część 1
W lutowym artykule w „TSL Biznes” przypomnieliśmy skąd wzięła się europaleta, jaka była geneza jej powstania i co kierowało twórców owej palety na etapie jej projektowania. Jak wiemy pomysł był genialny, bo europalety funkcjonują po dziś dzień od niemal 60 lat i mają się nieźle, a ich pozycji nic nie zagraża.

USŁUGI KURIERSKIE I POCZTOWE

NSTD, czyli przesyłki niestandardowe w KEP
Jest ich coraz więcej, głównie za sprawą dynamicznie rozwijającego się handlu przez Internet. Dla jednych są złem koniecznym, bo są trudne w obsłudze, a dla innych są szansą na dodatkowe profi ty i poszerzenie portfela usług. Eksperci przyznają, że będzie ich jeszcze przybywać. Mowa jest o przesyłkach niestandardowych, potocznie określanych skrótowcami – NSTD lub NST.

PRAWO

Zawód – zarządzający transportem
W ostatnich latach dostęp do zawodu przewoźnika uległ znaczącym zmianom. Kandydat na właściciela firmy transportowej musi spełnić szereg warunków, aby prowadzić w krajach Unii Europejskiej transport drogowy. Pierwszym z koniecznych elementów jest posiadanie dobrej reputacji przedsiębiorcy.

Zlecenie transportowe – zbędna formalność, czy gwarancja bezpieczeństwa?
Zlecenie transportowe, a poprawnie przewozowe lub spedycyjne, ze względu na powszechność stosowania w branży transportowej to temat niedoceniany. Większość uczestników łańcucha dostaw, głównie ze względu na brak czasu, nie poświęca mu większej uwagi.

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA

Transport na celowniku
Dla transportu ostatnie miesiące to trudny okres. Oprócz Brexitu wątpliwości wzbudza dyrektywa o delegowaniu pracowników, która może znacząco wpłynąć na całą branżę. Kolejną kwestią jest niezmiennie zaleganie przez kontrahentów z regulowaniem należności. Jak w niespokojnym czasie rysują się nastroje przedsiębiorców? Czy można mówić o korzystnych warunkach do rozwoju biznesu?

KIERUNEK – DALEKI WSCHÓD

Terminal w Małaszewiczach
ogniwem Nowego Jedwabnego Szlaku

Nowy Jedwabny Szlak – projekt rozwoju systemu połączeń transportowych z Chin do Europy – stwarza ogromną szansę dla kolejowych przewozów towarów w Polsce. Nasz kraj, między innymi ze względu na swoje położenie geografi czne, odgrywa w nim bardzo istotną rolę.

W rękach jednego, profesjonalnego dostawcy
Od kilkunastu lat Grupa GEFCO współpracuje z BWI Group, która zajmuje się projektowaniem i produkcją oryginalnych części zawieszenia dla wielu producentów samochodów. Wśród nich są tak znane marki jak BMW, Ford, GM, Land Rover, Jaguar, Volvo, Honda, PSA, Audi, Porsche, Mercedes-AMG i Ferrari. Ostatnio współpraca ta została rozszerzona i usprawniona.

Daleki Wschód. Rynek z perspektywami
Na pozycji lidera w handlu międzynarodowym z roku na rok umacniają się Chiny. Według Światowej Organizacji Handlu wartość eksportu z Państwa Środka wzrosła w 2018 r. o 10% w porównaniu z rokiem 2017. To przekłada się na wzrost ilości przewożonych towarów, na czym korzystają przewoźnicy, w tym Grupa PEKAES. Jaki wpływ na rozwój firmy ma wzrost handlu Polski i Europy z Dalekim Wschodem – mówi Maciej Bachman, prezes zarządu, Grupa PEKAES.

Azja warta zachodu
Firma Fracht FWO obecna jest w Krajach Dalekiego Wschodu od 1996 r., kiedy to otwarto pierwsze biuro Fracht w Szanghaju. Od tego czasu sukcesywnie umacniamy naszą pozycję w tym regionie. Oferujemy usługi transportu morskiego, kolejowego, lotniczego oraz Project Cargo zarówno w imporcie jak i eksporcie do Azji.

Tylko w stanie ciekłym
JF Hillebrand jest firmą działającą globalnie, jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie jest rozwinięty rynek alkoholi i napojów. Także na Dalekim Wschodzie. W tym regionie świata posiadamy biura w Chinach, Hongkongu, Singapurze, Malezji, Indonezji, Tajlandii, Wietnamie i na Filipinach.

TRANSPORT INTERMODALNY

Trafione prognozy
Zapowiedzią udanego roku dla przewoźników działających na rynku intermodalu w Polsce były już wyniki trzeciego kwartału 2018 r., kiedy to przetransportowano rekordową liczbę blisko 318 tys. sztuk jednostek – o ponad 18% więcej niż rok wcześniej i ponad 486 tys. TEU (wzrost r/r o 16,6%). Rok 2018 zakończył się ponad 15-procentowym wzrostem masy towarów, która wyniosła ponad 17 mln ton. Rekordowa była również wielkość przewozu liczona w TEU – jednostkach stosowanych dla przeliczenia kontenerów (1 kontener 20’ = 1 TEU). W sumie przewieziono 1 864 tys. TEU. Rok wcześniej było to 1 667 tys. TEU

VII Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2019
Już po raz siódmy odbyło się Forum Transportu Intermodalnego. Jako datę spotkania Fracht 2019 wybrano dni 2-3 kwietnia, a jako miejsce – siedzibę AmberExpo w Gdańsku. Udział w nim wzięli zarówno przedstawiciele władz rządowych jak i samorządowych, a także świata nauki i biznesu, i to nie tylko z Polski.

W ramach jednej platformy
Kuehne + Nagel oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania logistyczne w sektorze przewozów intermodalnych. W tym wypadku transport dopasowywany jest do wymagań klientów, aby jak najbardziej optymalizować łańcuchy dostaw.

TRANSPORT DROGOWY

Co nas czeka po wprowadzeniu Pakietu Mobilnośc
4 kwietnia Parlament Europejski przegłosował zmiany określane jako Pakiet Mobilności, które są niekorzystne dla przewoźników z Polski. To przedostatni krok do wprowadzenia zmian w takich obszarach jak zasady delegowania kierowców, czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców oraz dostęp do rynków przewozów na terenie UE. O tym, jakie konsekwencje wiążą się z tymi zmianami – mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

SuperTacho. Nowoczesna firma, jak twoja, wymaga nowoczesnych rozwiązań
Jeżeli zerkając przez okno, na placu przed firmą widzisz ciągniki siodłowe z naczepami, niemalże na pewno masz do czynienia z ewidencją czasu pracy kierowcy. Być może już wybrałeś stosowne narzędzia lub powierzyłeś to zadanie firmie zewnętrznej. Czy nie warto czasem poznać inne rozwiązania? Zapewniamy, że tak!

Rozwój Grupy Wielton – nie tylko efekt akwizycji
Wielton S.A. to jedna ze spółek obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których osiągnięcia śledzimy z dużą uwagą. Powód jest prosty – to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych dla transportu drogowego i rolnictwa. Należy również do grona trzech największych producentów w tej branży w Europie i do pierwszej dziesiątki największych światowych graczy.

TRANSPORT MORSKI

Port Koper alternatywą dla portów niemieckich i polskich
8 maja w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie o nazwie „Dzień Portu Koper”, którego organizatorem jest słoweński port zlokalizowany nad Adriatykiem. Port Koper obecny jest na polskim rynku już od wielu lat. Podczas tegorocznego spotkania zaproponowano m.in. wyjątkową możliwość rozmów B2B z liniami żeglugowymi, oferującymi serwisy kontenerowe właśnie przez Koper. Skąd wyjątkowość tego wydarzenia?

WYDARZENIA

SilesiaKOMUNIKACJA TRANSPORTEX już za nami
Już po raz 11. w Expo Silesia w Sosnowcu odbyły się targi poświęcone tematyce transportu publicznego SilesiaKOMUNIKACJA. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była elektromobilność i gazomobilność w transporcie pasażerskim.