Pobierz PDF

W najnowszym numerze TSL Biznes

Logistyka

Ma być wygodnie i elastycznie
Usługi logistyczne dla e-handlu
Handel elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i istotnych dziedzin gospodarki większości krajów na świecie, w szczególności krajów Azji, Ameryki Płn. i Europy. Jego globalna wartość ma wynieść w 2017 roku ok. 2,3 bln USD, co stanowi ok. 10% ogólnej wartości sprzedaży detalicznej.

Trendy e-commerce 2017
Nie ma trendów jednoznacznie dominujących na rynku e-commerce. W ciągu ostatnich pięciu lat przerobiliśmy już absolutnie wszystko, od konkretnych usług (click & collect), przez zakupy subskrypcyjne, wieloletni rok mobile, a ostatnio omnichannel.

Rozwój technologii zmienia oblicze zakupów internetowych oraz sposób ich dostawy
Rozwój technologii w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami konsumentów odmieniają sposób, w jaki sklepy internetowe dystrybuują i dostarczają produkty europejskim klientom. Oznacza to, że na całym kontynencie, aby zaspokoić popyt, potrzebna będzie większa ilość powierzchni magazynowych. Tak twierdzi międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości Savills.

Logistyczna obsługa e-sklepów
Modelowe przykłady współpracy operatorów z rynkiem e-commerce
Współcześnie na rynku e-commerce da się zaobserwować różne modele funkcjonowania logistyki w tym biznesie, np. Amazon, własne magazyny sklepów internetowych, czy też korzystanie z magazynów operatora logistycznego. Jakie czynniki decydują, że ten a nie inny model w danych warunkach będzie najskuteczniejszy?

Z centrum logistycznego w Gardnie
Założony 2008 r. w Berlinie, a obecny na polskim rynku od 2012 r. internetowy sklep Zalando, to jedna z najpopularniejszych platform modowych w Europie, która obecna swym zasięgiem obejmuje 15 krajów. Blisko trzy miesiące temu otwarto nowe, międzynarodowe centrum logistyczne w Gardnie koło Gryfina.

E-commerce wpływa na rynek magazynowy
W ostatnich latach istotnym czynnikiem napędzającym rozwój rynku magazynowego w Polsce stała się branża e-commerce, który stale rośnie. Według najnowszego badania E-commerce Standard wartość polskiego rynku internetowej sprzedaży może wynieść pod koniec 2017 r. nawet 40 mld zł

Jeden z kluczowych elementów strategii FM Logistic
Rok temu Jacek Lipiński, dyrektor ds. rozwoju biznesu w FM Logistic, mówił o tym jak duże znaczenie ma dla jego firmy e-commerce. Po 12 miesiącach pytamy go, co się zmieniło w FM Logistic w podejściu do tego kanału sprzedaży i jak on wpłynął na rozwój oferowanych usług?

Największa platforma logistyczna CAT LC Polska
W Duchnicach, w SEGRO Business Park Warsaw, Ożarów powstała największa platforma
logistycznej CAT LC Polska. Ma ona powierzchnię ponad 12 tys. m2, z czego 1 tys. m2 zajmują biura, a resztę magazyny.

Lepiej zrozumieć 4PL
Określenie 4PL po raz pierwszy zostało użyte ponad 20 lat temu. Specjaliści branżowi twierdzą jednak, że popularyzacja tej usługi w Polsce dopiero nadchodzi. Dostęp do wiedzy o rynku, optymalizacja kosztów oraz poprawa efektywności operacji logistycznych, to zaledwie trzy spośród korzyści jakie daje obecność integratora procesów logistycznych w firmie.

Kolejny etap programu inwestycyjnego
Międzynarodowy lotniczy terminal kurierski DHL Express w Warszawie
LS Airport Services, który jest największym dostawcą usług na rynku cargo w Polsce oraz przedstawiciele DHL Express, 10 października dokonali uroczystego, oficjalnego otwarcia międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego DHL Express w Warszawie. Inwestycja jest konsekwencją realizacji strategii rozwoju DHL Express w Polsce i wieloletniej współpracy z LS Airport Services.

 

Logistyka – technologia

Wspólna etykieta ze standardowym identyfikatorem
Europejski Komitet Normalizacyjny wybrał standard GS1 jako rekomendowany identyfikator SSCC do oznaczenia transgranicznych przesyłek paczkowych. Głównym celem jest zmiana systemu usług dostarczania paczek z wykorzystaniem jednej, wspólnej etykiety zawierającej standardowy identyfikator paczki.

Zaostrzone kary za wykroczenia przeciw ISPM 15 w USA
Palety INKA idealnym rozwiązaniem
1 listopada weszły w USA nowe przepisy dotyczące opakowań drewnianych. Naruszenia Międzynarodowej Dyrektywy Ochrony Roślin ISPM 15 będą ostrzej karane. Wysokich kar można uniknąć przy zastosowaniu palet INKA z drewna prasowanego, gdyż te są zgodne z dyrektywą ISPM 15, i to bez dodatkowej obróbki i bez znakowania.

Bramy EFAFLEX sprawdziły się w oddziałach grupy BMW
Firma EFAFLEX montuje w pierwszym etapie budowy 44 szybkobieżne bramy spiralne EFA-SST® w jednym z nowych magazynów części grupy BMW
Magazyn ma wielkość 20 boisk do piłki nożnej. Jest w nim zlokalizowanych ponad 610 tys. półek na drobne elementy, na regałach znajduje się 16 tys. miejsc na pojemniki kratowe oraz 80 tys. innych miejsc magazynowych. 44 szybkobieżne bramy spiralne produkcji EFAFLEX zabezpieczają nowy magazyn części grupy BMW znajdujący się w Bruckberg – Gündlkofen przed dostępem osób niepowołanych, zapewniając jednocześnie najwyższe prędkości otwierania i zamykania w połączeniu z lamelami o wysokiej izolacyjności cieplnej, dzięki czemu we wnętrzach panują stałe, komfortowe dla pracowników temperatury

 

Kierunek: Europa Zachodnia

Dachser – partnerstwo dla eksportu
Unia Europejska to główny kierunek dla polskiego eksportu, przy czym największym odbiorcą krajowych towarów są Niemcy. Wyroby z metką „Made in Poland” trafiają także do Wielkiej Brytanii, Czech, Francji, Włoch, Hiszpanii czy na północ Europy. Dla wysyłających je firm liczy się przede wszystkim, aby dotarły do miejsca przeznaczenia szybko i bezpiecznie. Odpowiedzialność za to spoczywa na operatorze logistycznym. Wybór właściwego partnera jest więc kluczowy.

Celem DB Schenker Europa bez granic
DB Schenker wzmocnił ostatnio swoją europejską sieć transportu lądowego wprowadzając dwa nowe paneuropejskie produkty w międzynarodowym transporcie lądowym. Jaki był cel tego przedsięwzięcia i jakie inne działania prowadzi operator na terenie Europy – mówi Piotr Kugiejko, kierownik ds. zarządzania międzynarodowym procesem drobnicowym, DB Schenker.

Europa Zachodnia na celowniku operatorów logistycznych
Wolny przepływ usług i towarów na obszarze Unii Europejskiej oraz dynamika i chłonność rynków Europy Zachodniej stwarzają duże możliwości rozwoju dla operatorów logistycznych. Tylko w 2016 r. polski eksport w UE osiągnął poziom 183,6 mld euro, co stanowi wynik lepszy o 2,3% w odniesieniu do roku ubiegłego.

Wpływ Brexitu na rynki wschodzące w ocenie Agility
Agility Mid-Year Emerging Markets Review to raport o sytuacji na rynkach wschodzących w pierwszej połowie 2017 r. opublikowany przez Agility – firmę będącą dostawcą zintegrowanych rozwiązań logistycznych. Ważną kwestią, jaką w nim poruszono, jest wpływ Brexitu na relacje między rynkami wschodzącymi a Wielką Brytanią i Unią Europejską.

 

Transport morski i śródlądowy

Teraz 50 rejsów tygodniowo między Gdynią a Szwecją ze Stena Line
Nowe inwestycje, zmiany rozkładów rejsów oraz wprowadzenie nowych statków i otwarcie nowej linii do Szwecji – to wszystko sprawia, że klienci frachtowi Stena Line mogą liczyć na jeszcze więcej miejsca na swoje ładunki i lepszą ofertę, a dzięki temu mogą rozwinąć skrzydła.

Porty na kursie kolizyjnym
Forum Gospodarki Morskiej – Gdynia 2017
Od kilkunastu już lat w Gdyni odbywa się forum gospodarcze. Jego charakter przez ten czas zmieniał się, ale tradycyjnie część obrad poświęcana była portom morskim. Tak też było i w tym roku.

 

Transport drogowy

Rynek przewoźnika?
Trzeci kwartał 2017 r. dobiegł końca. Był to niezwykle dynamiczny i bogaty w ładunki okres. W tym czasie
barometr transportowy zanotował znaczną przewagę udziału ofert frachtów nad wolnymi przestrzeniami
ładunkowymi. Stosunek ten wyniósł bowiem 71:29.

Dobra reputacja przewoźnika
Dobra reputacja, jako niezbędny wymóg uzyskania i posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego, zyskała ostatnio na znaczeniu. Groźba jej utraty to obecnie realne zagrożenie dla interesów przedsiębiorców.

Michelin solutions z europejskim kontraktem od XPO Logistics
Spółka Michelin solutions podpisała umowę o współpracy z XPO Logistics, wiodącym dostawcą usług transportowych i logistycznych. Przedmiotem kontraktu jest rozwiązanie do zarządzania oponami w europejskiej flocie operatora. Umowę zawarto na trzy lata.

 

Prawo

Składniki wynagrodzenia i płac minimalnych, a aktywności kierowcy
Podczas Spotkań Transportowych TSL Biznes, kancelaria transportowa ITD-PIP wystąpiła z prelekcją dotyczącą rozliczania czasu pracy kierowców. Temat wzbudził duże zainteresowanie, więc na prośbę wielu uczestników zamieszczamy najważniejsze elementy i nasze porady, które są wynikiem wieloletniej pracy z przedsiębiorstwami transportowymi oraz dokładnej analizy obowiązującego prawa.

Wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy
Znakomitą część firm transportowych w Polsce prowadzą osoby fizyczne w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Firmy te są często zbyt małe, by korzystać ze stałej pomocy prawników i ze wszystkimi sprawami prawnymi radzą sobie same na bieżąco. Niestety, to oznacza, że znaczna ich część nie ma pełnej świadomości na temat odpowiedzialności jaka grozi za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dla transportu lekkiego
Aktualne prace Komisji Europejskiej nad rozporządzeniem (WE) 1071/2009 (pakiet mobilności)
Ogłoszenie w maju bieżącego roku tzw. pakietu mobilności wywołało niemałe zamieszanie zarówno w wśród samych przewoźników, jak też obiło się niemałym echem w mediach ogólnopolskich.

 

Finansowanie i ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe vs ogólne warunki ubezpieczenia
Usługi transportowe obarczone się dużym ryzykiem powstania szkody na towarze nawet w przypadku, gdy kierowca (przewoźnik) nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę. Bardzo często przewoźnicy swoją odpowiedzialność na podstawie umowy przewozu, mylą z odpowiedzialnością ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia.

Rosnące znaczenie faktoringu w sektorze MŚP
Już co ósma mikro, mała lub średnia firma (13,4%) korzysta z faktoringu w celu pozyskania środków finansowych. Tak wynika z „Barometru EFL za III kwartał 2017 r. Zestawiając te dane z poprzednimi, tegorocznymi pomiarami, widać, że rośnie grupa przedsiębiorstw korzystających z usług firm faktoringowych. W II kwartale sięgała po nie co dziesiąta firma (9,9%), a w I kwartale co czternasta (7,3%).