banner frames 128

Najnowsze wydania

Jak udoskonalić i zabezpieczyć swoją firmę transportową?

szkolenie_legaltrans

Rok 2015 przyniósł branży transportowej wiele nowego. Nowe regulacje prawne oraz nowe orzecznictwo sądowe nie zawsze oznaczają zmiany na lepsze. Większości przedsiębiorców ciężko odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Z każdym dniem powstają kolejne zagrożenia, które mogą zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie.

 

 

 

 

Liczne nowelizacje przepisów, coraz częstsze i bardziej szczegółowe kontrole przedsiębiorstw, MiLoG, embargo, roszczenia kierowców powodują, że branża staje się coraz mniej stabilna. Co nie oznacza, że nie należy walczyć o swoje i szukać nowych, skutecznych możliwości i rozwiązań.

W związku z tym Kancelaria Transportowa LEGALTRANS pragnie zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie, prowadzone przez radców prawnych oraz wyspecjalizowanych prawników kancelarii pozwalające udoskonalić działalność firmy oraz zabezpieczyć prawnie bardzo duży zakres jej działalności.

Szkolenie zostało podzielone na dziewięć bloków tematycznych, każdy z nich przygotowany z najwyższą merytoryczną starannością, które pozwolą dokładnie zrozumieć obecną rzeczywistość i zabezpieczyć w tym zakresie swoje przedsiębiorstwo.

 

Czego się dowiedziesz?

1. Kontrola podatkowa i skarbowa w firmie transportowej – prelegent Patryk Abramowicz, radca prawny:
– Przygotowanie do kontroli
– Praktyki urzędów
– Kwestie prawne
– Zagrożenia
– Praktyczny aspekt kontroli

2. Odpowiedzialność osób trzecich (członków zarządu, wspólników) za zaległości publicznoprawne (podatki, ZUS) – prelegent Patryk Abramowicz, radca prawny:
– Podmioty odpowiedzialne
– Przesłanki odpowiedzialności
– Przedawnienie możliwości orzekania

3. Optymalna forma prawna prowadzenia działalności w branży transportowej – prelegent Agata Kowalska, radca prawny:
– Charakterystyka rodzajów form prawnych
– Spółki kapitałowe, jako dostosowanie do bieżących realiów rynku transportowego
– Aspekty prawne i podatkowe

4. Rok 2015, najważniejsze zmiany w prawie – prelegent Kamil Kiwior, prawnik, specjalista ds. transportu drogowego:
– Tachograf na mocy nowego rozporządzenia (UE) 165/2014
– Nowelizacja ustawy o Transporcie drogowym
– Nowy Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

5. Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy; dodatkowe obowiązki oraz zagrożenia – prelegent Karolina Wierzchowska, prawnik, specjalista ds. zatrudnienia oraz opłat elektronicznych:
– Prawo unijne oraz krajowe
– Typy zezwoleń na pracę
– Wnioski o wydanie pozwolenia
– Zagrożenia związane z zatrudnieniem obcokrajowca

6. Ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) i najaktualniejsze informacje – prelegent Karolina Wierzchowska, prawnik, specjalista ds. zatrudnienia oraz opłat elektronicznych:
– Obecny etap i przewidywane zmiany
– Samozatrudnienie a MiLoG – czy można nie podlegać pod ustawę?
– Umowy cywilnoprawne a MiLoG
– Osoba współpracująca a MiLoG
– Jak konstruować umowę z kierowcą
– Jak najkorzystniej rozliczać kierowców pracujących na terenie Niemiec

7. Windykacja zagraniczna na terenie Unii Europejskiej – prelegent Katarzyna Sikora, prawnik, specjalista ds. windykacji krajowej i zagranicznej:
– Najskuteczniejsze metody windykacji
– Procedury unijne
– Europejski nakaz zapłaty

8. Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami kierowców przed Sądami Pracy? – prelegent Piotr Zaszczudłowicz, prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców:
– Najnowsze Orzecznictwo Sądów
– Optymalne wypłacanie należnych składników wynagrodzenia
– Najczęstsze rodzaje pozwów kierowców przed Sądami Pracy
– Najnowsze zmiany w kodeksie pracy
– Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

9. Jak najskuteczniej wykazać właściwą organizację pracy w przedsiębiorstwie podczas kontroli ITD? – prelegent Łukasz Medaj, prawnik, specjalista ds. prawa przewozowego:
– Odpowiedzialność za naruszenia
– Spis najpoważniejszych naruszeń
– Statystyki kontroli oraz praktyki urzędów
– Jak skutecznie udowodnić właściwą organizację pracy przed organem administracyjnym


Prelegenci

  • Patryk Abramowicz, radca prawny

patryk

Specjalista prawa podatkowego oraz ceł. Ekspert z zakresu kontroli podatkowych i skarbowych, były pracownik organów podatkowych. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych przed Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej oraz Urzędami Celnymi (cło, akcyza). Występuje przed organami odwoławczymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzi sprawy członków zarządu oraz wspólników, na których przenoszona jest odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek. Znawca branży, oraz doświadczony zastępca procesowy przedsiębiorstw z sektora TSL.

 

 

 

 

 

 

 

  • Agata Kowalska, radca prawny

agata

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego. Od lat związana z obsługą prawną przedsiębiorstw z branży transportowej. W 2008 roku została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w obsłudze inwestycji VC/PE, obsłudze spółek z branży nowych technologii (aplikacje i programy komputerowe, e-commerce, biotechnologia, energetyka i branża paliwowa), specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu i nowych mediów (branże kreatywne, prawne aspekty e-commerce i e-marketingu, start-up’y).

 

 

 

 

 

  • Kamil Kiwior, prawnik, specjalista ds. transportu drogowego

kamil

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie – tytuł magistra uzyskany obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Swoją wiedzę poszerzył i utrwalił dzięki ukończeniu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Logistyki i Transportu Drogowego. Od 2012 roku właściciel przedsiębiorstwa działającego pod firmą IUSTICA, zajmującego się dziedzinami quasi-transportowymi. Założyciel statutowy oraz wieloletni Prezes Zarządu spółki KIWI-TRANS Sp. z o.o. zajmującej się wykonywanie transportu drogowego rzeczy w zakresie zarówno transportu krajowego jak i międzynarodowego. Specjalizacja prawa transportowego z zakresu warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 

 

 

 

 

 

  • Łukasz Medaj, prawnik, specjalista ds. prawa przewozowego

lukasz

Absolwent Wydziału Prawa, Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Znawca branży Transport Spedycja Logistyka. Specjalista z zakresu prawa transportowego oraz prawa przewozowego. Tytuł magistra nauk prawnych uzyskał broniąc pracy pod tytułem ,,Umowa przewozu jako umowa o świadczenie usług transportowych – Contract of carriage as transportation services agreement” Obok praktyki prawniczej prowadzi działalność biznesową w branży odnawialnych źródeł energii. Aktualnie słuchacz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki na Wydziale Logistyki i transportu drogowego.

 

 

 

 

 

 

  • Piotr Zaszczudłowicz, prawnik, specjalista ds. ewidencji czasu pracy kierowców

piotr

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista prawa pracy w transporcie drogowym. W Kancelarii Transportowej LEGALTRANS odpowiedzialny za zagadnienia związane zarówno z krajowymi jak i unijnymi regulacjami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Prelegent szkoleń z zakresu stosowania rozporządzeń unijnych, dyrektyw oraz ustawodawstwa krajowego związanego z normami czasu pracy kierowców w ruchu drogowym. Na co dzień w Kancelarii wykonuje ewidencję czasu pracy zarówno dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, samozatrudnionych czy też dla przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

 

  • Karolina Wierzchowska, prawnik, specjalista ds. zatrudnienia oraz opłat elektronicznych

karolina

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Od samego początku w Kancelarii Transportowej LEGALTRANS na stanowisku specjalisty z zakresu prawa przewozowego, Konwencji CMR oraz postępowań administracyjnych toczących się zarówno na terenie kraju, jak również na obszarze pozostałych krajów europejskich. Ponadto, prelegent podczas szkoleń prowadzonych przez Kancelarie z zakresu praktycznych aspektów prawa przewozowego, Konwencji CMR oraz postępowania administracyjnego. Oprócz pracy w Kancelarii na stanowisku prawnik – specjalista ds. prawa przewozowego, pełni funkcję dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie transportowym wykonującym transport krajowy oraz międzynarodowy.

 

 

 

 

 

 

  • Katarzyna Sikora, prawnik, specjalista ds. windykacji krajowej i zagranicznej

katarzyna

Absolwentka wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Ponadto słuchaczka studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na kierunku Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze. W kancelarii na stanowisku prawnika – specjalisty do spraw windykacji krajowej i zagranicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:30.09.2015

Miejsce: siedziba Kancelarii Transportowej LEGALTRANS, ul. Chemiczna 138, 33-101 Tarnów

Czas: 9.00 – 16.00

Koszt szkolenia: 497 zł netto + VAT

 

Każdy uczestnik otrzyma CERTYFIKAT ukończenia szkolenia, dokumentujący podniesienie kwalifikacji w zakresie nowelizacji i zmian w branży transportowej.

Podstawą wpisania na listę uczestników, jest wypełnienie i przesłanie zeskanowanego formularza na adres mailowy: kancelaria@kt-legaltrans.pl. Pragniemy zauważyć, iż ilość miejsc jest ograniczona, a o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.kt-legaltrans.pl.

Podczas szkolenia przygotowany będzie kącik kawowy ze słodkim cateringiem do dyspozycji dla wszystkich uczestników.

Zaraz po szkoleniu, odbędzie się dyżur prawny specjalistów Kancelarii, na którym będzie można omówić Państwa indywidualne zagadnienia. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij