Polskie inwestycje będą projektowane sprawniej dzięki szybszej weryfikacji założeń projektowych. Stanie się tak za sprawą oprogramowania PTV Group, na bazie którego powstał nowy krajowy model ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach projektu o nazwie INMOP3 (Intermodalne Modele Podróży na trzech poziomach: krajowym, regionalnym, lokalnym) zrealizowanego przez GDDKiA powstały nowe modele ruchu. Dzięki swojej intermodalności stanowią one bazę do analizy sieci dróg w całym kraju, zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury, jak i ruchu pasażerskiego.

Modele ruchu wykorzystujące oprogramowanie PTV Group odwzorowują procesy zachodzące w systemie transportowym na terenie całego kraju. Dodatkowo model krajowy został zintegrowany z modelami: regionalnymi i lokalnymi, które w przyszłości będą stanowić standard planowania i rozwoju systemów mobilności.

Wprowadzenie standardów dotyczących planowania na każdym poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym, ułatwi dialog pomiędzy zamawiającymi i projektantami, a dzięki integracji modeli na wszystkich poziomach skróci czas przeznaczany na analizy – dodaje dr inż. Andrzej Brzeziński, koordynator projektu. Wszystkie modele zostały oparte o oprogramowanie PTV Visum i PTV Vissim.

Wykorzystane przez twórców projektu rozwiązania PTV Vissim i PTV Visum to oprogramowanie do planowania ruchu przeznaczone dla podmiotów odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój infrastruktury transportowej, inwestycji budowlanych, organizatorów i operatorów transportu publicznego. Pozwala ono opracowywać zarówno plany operacyjne, jak i wieloletnie strategie. Do tej pory zostało ono wykorzystane przez ponad 10 tys. licencjonowanych specjalistów z branży planowania i modelowania ruchu, a także przez ponad 2,5 tys. miast na całym świecie.

Z naszych doświadczeń wynika, że wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych pozwala już na etapie projektu minimalizować ryzyka, a także dostosować wdrażane rozwiązania zarówno do dzisiejszych, jak i przyszłych warunków – mówi Martyna Abendrot-Miłuńska, członek zarządu polskiego oddziału PTV Group.