5 listopada 2019 Grupa Raben podpisała umowę przejęcia 50% udziałów niemieckiej grupy Fenthol & Sandtmann, w skład której wchodzą spółki FKL & Kraftverkehr Ehrig. Na mocy zawartego porozumienia Raben stanie się jedynym udziałowcem niemieckiej firmy. Transakcja zostanie sfinalizowana po zatwierdzeniu przez organy ochrony konkurencji.

W ostatnich latach Grupa Raben dynamicznie inwestuje na rynku niemieckim, konsekwentnie realizując długoterminową strategię rozwoju własnej, niezależnej sieci transportowej. Dzięki porozumieniu z Fenthol & Sandtmann, Grupa może jeszcze lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów dysponując w Niemczech siecią transportową opartą o 34 oddziały. Raben koncentruje się na wdrażaniu najnowszych rozwiązań IT w branży logistycznej, dzięki czemu tworzy nowe perspektywy rozwoju nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swoich klientów.

Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Raben przejmie wszystkie centra dystrybucyjne Fenthol & Sandtmann, które są zlokalizowane w Hamburgu, Erlensee, Lipsku oraz Dreźnie, a także 460 pracowników niemieckiej firmy.
“Grupa Raben współpracuje z Fenthol & Sandtmann od 2011 roku na zasadzie joint venture, posiadając 50% udziałów.” – wyjaśnia Ewald Raben, CEO Grupy Raben – “Przejęcie kolejnych 50% udziałów jest ważnym kamieniem milowym dla Raben Trans European Germany i dowodem konsekwentnej realizacji naszej strategii wzrostu. Rozwój własnej sieci dystrybucyjnej otwiera nowe możliwości dla naszych klientów, nie tylko na rynku niemieckim, ale również w całej Europie.”