2 października 2018 r. filia AsstrA zarejestrowana w Republice Białorusi uzyskała status Autoryzowanego Operatora Ekonomicznego (AEO) zgodnie z normami nowego Kodeksu Celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Status jest uznawany na terytorium wszystkich krajów należących do EAEU. O korzyściach płynących z nowego statusu dla Klientów AsstrA rozmawialiśmy ze specjalistą odpowiedzialnym za organizację prac podczas otwarcia tranzytowej procedury celnej, Nikolajem Epikhovem:

– Dlaczego uzyskanie danego certyfikatu było tak istotne?

Warto zauważyć, że podmiot prawny AsstrA Weissrussland otrzymał status AEO już w 2018 roku. Wówczas był to „Sumienny uczestnik zagranicznej działalności gospodarczej”, a status ten był uznawany wyłącznie na terytorium Republiki Białoruś.

Z czasem zmianie uległy przepisy celne, a formy i metody pracy autoryzowanych operatorów zostały usprawnione. 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie nowy kodeks celny EAEU, który znacznie rozszerzył możliwości AEO.

Jednym z ułatwień dla AEO jest brak konieczności przedstawiania zabezpieczenia zapłaty należności celnych w trakcie tranzytu celnego, w przypadku gdy zgłaszającym procedurę jest spedytor posiadający status AEO.

Zgodnie z konwencją TIR, karnet TIR gwarantuje krajowym urzędom celnym Republiki Białoruś opłatę należności celnych w wysokości do 60 tys. euro. Niniejszy dokument nie dotyczy przewozu towarów, których opłaty celne przekraczają 60 000 euro, jak również transportu alkoholu i tytoniu. Innymi słowy, karnet TIR nie jest uniwersalnym narzędziem. Jeżeli przewóz zalicza się do kategorii wyjątków, stosuje się specjalne procedury krajowego bezpieczeństwa celnego w zakresie odpraw celnych. Z reguły są to następujące rozwiązania:

Pierwszą opcją jest eskorta ładunku przez departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Ochrana”. Naliczana opłata wynosi pół dolara za każdy kilometr. W przypadku dostawy do Federacji Rosyjskiej i dalej ciężarówka wraz z konwojem przybywa do magazynu tymczasowego, w którym nawet niecały dzień przechowywania kosztuje od 100 dolarów. W przypadku transportu, na przykład do odległych regionów Rosji i Kazachstanu, koszty celne dla Klienta wynoszą setki dolarów.

Drugą opcją jest wydanie gwarancji, która wynosi 0,6% kwoty opłat celnych.

Trzecia możliwość to skorzystanie z usług przewoźnika celnego, co zwiększa koszty transportu o 10-15%.

Proponuję przejść również do warunków transportu w ramach działalności autoryzowanego operatora ekonomicznego. Filia AsstrA zarejestrowana w Republice Białorusi płaci agentowi RUP „Beltamozhservis” za wydanie deklaracji tranzytowej na granicy Republiki Białorusi, dzięki czemu ładunek Klienta, nawet kosztowny, może nadal podróżować bez przeszkód przez EAEU.

Dzięki statusowi AEO eksperci AsstrA mogą otworzyć procedurę tranzytu celnego dla dowolnych towarów wjeżdżających na teren Euroazjatyckiej Unii bez podejmowania dodatkowych środków w celu uiszczenia należności celnych. Jaki jest więc wniosek? Możemy organizować tranzyt celny dla dowolnych towarów.